Gebruikt u medicijnen tegen psychiatrische klachten? En heeft u last van bijwerkingen? Staan deze bijwerkingen uw dagelijks functioneren in de weg? Dan kunt u zich laten verwijzen naar de polikliniek bijwerkingen.

Het gebruik van medicijnen tegen psychiatrische klachten – ‘psychofarmaca’ – kan noodzakelijk zijn. Maar soms veroorzaken ze ook lichamelijke bijwerkingen. Denk daarbij aan gewichtstoename, maag-darmproblemen, bewegingsstoornissen, vermoeidheid en seksuele functiestoornissen. Zulke bijwerkingen kunnen van grote invloed zijn op uw lichamelijke gezondheid. En op de kwaliteit van leven. Ze kunnen uw herstel in de weg staan. Daarom hebben we de polikliniek bijwerkingen opgericht. De behandeling is erop gericht gezondheidsrisico’s door ‘psychofarmaca’ te voorkomen, vaststellen en behandelen.

  • Bent u (nog) niet bij ons in behandeling? Dan heeft u een verwijzing van de huisarts of behandelend arts nodig.
  • Bent u wel bij ons in behandeling? Dan kunt u in overleg met de behandelaar een verwijzing regelen.

Rechts op deze pagina vindt u meer informatie over het zorgprogramma bijwerkingen.
Voor meer specifieke en uitgebreide informatie zie www.ggzcentraal.nl/bijwerkingen

De polikliniek bijwerkingen behandelt alle patiënten die psychofarmaca gebruiken en last hebben van bijwerkingen. Of een verhoogd risico op bijwerkingen hebben. De bijwerkingen kunnen van invloed  zijn op uw herstel. Op uw functioneren én uw omgeving. Daarom betrekken we uw behandelaar en eventueel naasten bij de behandeling. Uiteraard in overleg.

De huisarts of behandelaar meldt u – per beveiligde e-mail – aan bij de polikliniek bijwerkingen. Bijvoorbeeld op basis van een afwijkend lichamelijk onderzoek. De ‘somatische miniscreen’. Degene die u de medicijnen heeft voorgeschreven is altijd op de hoogte van de aanmelding.

Na de aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intake. De intake bestaat uit een gesprek met een verpleegkundig specialist (i.o.) of getrainde medewerker onder supervisie van een verpleegkundig specialist.

Na een korte kennismaking bespreken we samen welke bijwerkingen er zijn. En welke invloed die op uw leven hebben. De verpleegkundig specialist zal vragen bloed te laten afnemen voor aanvullend onderzoek.

Het is belangrijk dat we een goed beeld krijgen van uw lichamelijke gezondheid. En de invloed die de bijwerkingen en leefstijl daarop hebben. Hierbij kijken we in ieder geval naar uw bloeddruk, hartslag, lengte, gewicht, buikomvang en eventuele bewegingsstoornissen. We kijken samen wat u zou willen en kunnen doen om de gezondheid te verbeteren.

Is het beeld compleet? Dan overlegt de verpleegkundig specialist met de psychiater. Zij komen met een passend advies voor de behandeling van de bijwerkingen. Soms wil de psychiater u ook nog spreken. Bent u nog niet bij ons in behandeling? Dan heft u eerst een gesprek met een psychiater van de polikliniek bijwerkingen.

De resultaten van het onderzoek en het advies dat hieruit voortkomt krijgt u op papier.

We streven er naar dat u – met naasten en behandelaren – weet wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we samen wat er nodig is om de bijwerkingen te laten verminderen. We bespreken samen wat u daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning u nodig hebt.

In de intake kijken we samen of behandeling vanuit de polikliniek bijwerkingen nodig en mogelijk is. Dat is niet altijd het geval. Soms is andere zorg meer passend of is er geen noodzaak op basis van de screening/onderzoek.

Is behandeling binnen de polikliniek bijwerkingen wel passend? Dan kan de behandeling starten. U houdt uw eigen behandelaar. De behandeling vanuit de polikliniek is aanvullend. Daarnaast kan de polikliniek bijwerkingen assisteren in de uitvoering van behandelactiviteiten. Als u en uw behandelaar – die de medicijnen heeft voorgeschreven – dat wensen. Deze behandelaar blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

In overleg met de behandelaar is het mogelijk om de volgende modules apart of samen in te zetten:

Medicatiewijziging doorvoeren en in de gaten houden
De medewerker van de polikliniek bijwerkingen voert de afgesproken medicatiewijziging in overleg met u door. En maakt afspraken voor onderzoek om de effecten vast te stellen.

Leefstijl coaching
U voert gesprekken met een medewerker van de polikliniek bijwerkingen. Over uw huidige leefstijl en wat u daarin kunt veranderen om (risico’s op) bijwerkingen te verminderen. U bepaalt samen wat bij u past en waar u mee kunt oefenen.

Bij de start van deze modules bespreekt de medewerker van de polikliniek bijwerkingen de doelen. Deze doelen evalueren we regelmatig. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen of we de behandeling bij de polikliniek bijwerkingen afronden, bijstellen of voortzetten.

Bij evaluaties kan gebruik gemaakt worden van ROM-vragenlijsten.

Standaard geldt dat u jaarlijks voor de ‘screening’ in aanmerking komt.  Heeft u ernstige bijwerkingen of lichamelijke problemen? Dan vindt screening/onderzoek na drie en zes maanden al plaats.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

  • veilig met uw behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten maken
  • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.