Gebruik je medicijnen tegen psychiatrische klachten? En heb je last van bijwerkingen? Staan deze bijwerkingen je dagelijks functioneren in de weg? Dan kun je je laten verwijzen naar de polikliniek bijwerkingen.

Het gebruik van medicijnen tegen psychiatrische klachten – ‘psychofarmaca’ – kan noodzakelijk zijn. Maar soms veroorzaken ze ook lichamelijke bijwerkingen. Je kunt daarbij denken aan gewichtstoename, maag-darmproblemen, bewegingsstoornissen, vermoeidheid en seksuele functiestoornissen. Zulke bijwerkingen kunnen van grote invloed zijn op je lichamelijke gezondheid. En op de kwaliteit van leven. Ze kunnen je herstel in de weg staan. Daarom ontwikkelden we de polikliniek bijwerkingen. De behandeling is erop gericht gezondheidsrisico’s door ‘psychofarmaca’ te voorkomen, vaststellen en behandelen.

  • Ben je (nog) niet bij ons in behandeling? Dan heb je een verwijzing van de huisarts of behandelend arts nodig.
  • Ben je wel bij ons in behandeling? Dan kun je in overleg met de behandelaar een verwijzing regelen.

Rechts op deze pagina vind je meer informatie over het zorgprogramma bijwerkingen.
Voor meer specifieke en uitgebreide informatie zie www.ggzcentraal.nl/bijwerkingen

De polikliniek bijwerkingen behandelt alle patiënten die psychofarmaca gebruiken en last hebben van bijwerkingen. Of een verhoogd risico op bijwerkingen hebben. De bijwerkingen kunnen van invloed  zijn op je herstel. Op je functioneren én je omgeving. Daarom betrekken we je behandelaar en eventueel naasten bij de behandeling. Uiteraard in overleg.

De huisarts of behandelaar meldt jou – per mail – aan bij de polikliniek bijwerkingen. Bijvoorbeeld op basis van een afwijkend lichamelijk onderzoek. De ‘somatische miniscreen’. Degene die je de medicijnen heeft voorgeschreven is altijd op de hoogte van de aanmelding.

Na de aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intake. De intake bestaat uit een gesprek met een verpleegkundig specialist (i.o.) of getrainde medewerker onder supervisie van een verpleegkundig specialist.

Na een korte kennismaking bespreken we samen welke bijwerkingen er zijn. En welke invloed die op je leven hebben. De verpleegkundig specialist zal vragen bloed te laten afnemen voor aanvullend onderzoek.

Het is belangrijk dat we een goed beeld krijgen van je lichamelijke gezondheid. En de invloed die de bijwerkingen en leefstijl daarop hebben. Hierbij kijken we in ieder geval naar je bloeddruk, hartslag, lengte, gewicht, buikomvang en eventuele bewegingsstoornissen. We kijken samen wat je zou willen en kunnen doen om de gezondheid te verbeteren.

Is het beeld compleet? Dan overlegt de verpleegkundig specialist met de psychiater. Zij komen met een passend advies voor de behandeling van de bijwerkingen. Soms wil de psychiater jou ook nog spreken. Ben je nog niet bij ons in behandeling? Dan heb je eerst een gesprek met een psychiater van de polikliniek bijwerkingen.

De resultaten van het onderzoek en het advies dat hieruit voortkomt krijg je op papier.

We streven er naar dat je – met naasten en behandelaren – weet wat er aan de hand is. Vervolgens kijken we samen wat er nodig is om de bijwerkingen te laten verminderen. We bespreken samen wat je daarin zelf kunt doen en welke ondersteuning je nodig hebt.

In de intake kijken we samen of behandeling vanuit de polikliniek bijwerkingen nodig en mogelijk is. Dat is niet altijd het geval. Soms is andere zorg meer passend of is er geen noodzaak op basis van de screening/onderzoek.

Is behandeling binnen de polikliniek bijwerkingen wel passend? Dan kan de behandeling starten. Je houdt je eigen behandelaar. De behandeling vanuit de polikliniek is aanvullend. Daarnaast kan de polikliniek bijwerkingen assisteren in de uitvoering van behandelactiviteiten. Als jij en je behandelaar – die de medicijnen heeft voorgeschreven – dat wensen. Deze behandelaar blijft eindverantwoordelijk voor je behandeling.

In overleg met de behandelaar is het mogelijk om de volgende modules apart of samen in te zetten:

Medicatiewijziging doorvoeren en in de gaten houden
De medewerker van de polikliniek bijwerkingen voert de afgesproken medicatiewijziging in overleg met jou door. En maakt afspraken voor onderzoek om de effecten vast te stellen.

Leefstijl coaching
Je voert gesprekken met een medewerker van de polikliniek bijwerkingen. Over je huidige leefstijl en wat je daarin kunt veranderen om (risico’s op) bijwerkingen te verminderen. Je bepaalt samen wat bij jou past en waar je mee kunt oefenen.

Bij de start van deze modules bespreekt de medewerker van de polikliniek bijwerkingen de doelen. Deze doelen evalueren we regelmatig. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen of we de behandeling bij de polikliniek bijwerkingen afronden, bijstellen of voortzetten.

Bij evaluaties kan gebruik gemaakt worden van ROM-vragenlijsten.

Standaard geldt dat je jaarlijks voor de ‘screening’ in aanmerking komt.  Heb je ernstige bijwerkingen of lichamelijke problemen? Dan vindt screening/onderzoek na drie en zes maanden al plaats.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

  • veilig met je behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten maken
  • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.