Beheerst angst je leven? Of moet je herhaaldelijk dwanghandelingen uitvoeren? Belemmert dit je in je dagelijkse bezigheden? Bijvoorbeeld in het gezin, vriendenkring of werk. Dan is er mogelijk sprake van een angst- of dwangstoornis.

Voor de behandeling van mensen met angst- en dwangstoornissen ontwikkelden we een zorgprogramma. Marina de Wolf – onderdeel van het centrum voor psychotherapie – is onze gespecialiseerde afdeling die de behandeling biedt aan patiënten met angst- en dwangstoornissen. Binnen dit zorgprogramma kunnen we kiezen uit verschillende behandelmodules. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een ernstige angststoornis of een dwangstoornis. Het gaat om mensen met een

 • paniekstoornis, met plein- of straatvrees (agorafobie)
 • sociale angststoornis
 • piekerstoornis (gegeneraliseerde angststoornis)
 • specifieke fobie
 • dwangstoornis
 • verzameldwang
 • huidpulk stoornis
 • haartrek stoornis
 • stoornis in de lichaamsbeleving
 • ziektevrees
 • angst of dwang op andere gebieden dan hierboven genoemd

Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek bij een psycholoog of psychiater die gespecialiseerd is in angst- en dwangstoornissen. Na de intake volgt een adviesgesprek waarin we samen de behandelmogelijkheden bespreken.

Omdat angst- en dwangstoornissen invloed hebben op jouw leven én dat van je naasten, betrekken wij je naasten zoveel mogelijk bij de intake en behandeling. Uiteraard in overleg.

Binnen het zorgprogramma angst- en dwangstoornissen krijg je één of twee vaste behandelaren toegewezen. Een regiebehandelaar (een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog) en een andere behandelaar. De regiebehandelaar stelt samen – en eventueel je naasten – het behandelplan op. Dit plan nemen we op in je dossier.

De totale duur van de behandeling hangt af van het effect. De meeste mensen ronden hun behandeling binnen een jaar af.

We streven ernaar dat jij en je naasten goede informatie krijgen over de aandoening en over mogelijke behandelingen. Daardoor kunnen jullie samen met de behandelaar een goede keuze maken welke behandeling het beste bij jou past. Uiteraard werken we aan vermindering van de klachten. Daarnaast besteden we aandacht aan persoonlijk en maatschappelijk herstel. En we kijken hoe je leven zo zinvol en prettig mogelijk kan zijn.

De behandelingen die wij bieden zijn onderzocht en hebben effect.

We hebben veel behandelmogelijkheden binnen het zorgprogramma angst- en dwangstoornissen. Zowel door middel van persoonlijk contact als via e-health. Individueel maar ook in een groep. Bij de start van de behandeling bespreek je met de behandelaar je behandeldoelen. En vervolgens iedere 8 weken. Dit doen we onder andere met een vragenlijst (ROM-vragenlijst). We bespreken de ernst van je klachten en het effect van de behandeling. We noemen dit een behandelevaluatie. Tijdens deze evaluaties beslissen we samen of we de behandeling afronden of voortzetten. Soms blijkt op zo’n moment dat we de behandeling of behandeldoelen moeten bijstellen.

We werken aan de behandeldoelen met verschillende behandelmodules. Bijvoorbeeld gesprekken, therapieën of trainingen. Sommige modules zijn standaard en er zijn keuzemodules.

Meestal bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie en/of medicatie. Afhankelijk van o.a. de ernst van de klachten, eventuele andere problemen en eerdere behandelervaringen kiezen we samen de meest passende behandeling.

 • Cognitieve behandeling
  Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om een klachtgerichte behandeling. De nadruk ligt op de samenhang van gedachten, gevoelens en gedrag die met je angstklachten te maken hebben. Je leert de gedachten waar te nemen, te analyseren en te veranderen. Verder maken we samen een oefenprogramma. Hiermee ga je jezelf stapsgewijs blootstellen aan de situaties die angst oproepen. Dit noemen we ‘exposure’. Door exposure neemt de angst na verloop van tijd af.
  Sommige mensen hebben naast angstklachten last van ander problemen. Zoals afhankelijkheid, perfectionisme, relatieproblemen, onverwerkte trauma’s of gestagneerde rouw. Als het nodig is besteden wij hier in de behandeling aandacht aan.
 • Medicamenteuze behandeling
  Meestal zetten we bepaalde antidepressiva in die een specifieke werking tegen angst- en dwangklachten hebben.
 • Naast deze behandelingen besteden we aandacht aan je sociale herstel en kijken we hoe het gaat op je werk.

Binnen het zorgprogramma angst- en dwangstoornissen bieden we poliklinische behandeling, deeltijd- en klinische behandeling.

 • poliklinisch
  Bij poliklinische behandeling spreek je de behandelaar meestal eens per week. Bij behandeling met medicijnen heb je enkele gesprekken met een psychiater. Dit kan eventueel in combinatie met een groepstherapie eens per week. Bij klachten die vaak voorkomen bieden we naast individuele therapie standaard groepsbehandeling aan. (Kijk voor meer informatie op: marina de wolf)
  Zijn je klachten na poliklinische behandeling voldoende afgenomen? En ben je voldoende hersteld? Dan verwijzen we je terug naar de huisarts. Zijn er nog andere klachten of problemen? Dan kan de behandelaar je doorverwijzen voor een andere behandeling.
 • deeltijd- of klinische behandeling
  Nemen je klachten niet of onvoldoende af door poliklinische behandeling? Of heb je al poliklinische behandeling achter de rug? Dan bestaat er de mogelijkheid van een vierdaagse deeltijdbehandeling of een klinische behandeling. Beide duren – na een voorbereidende fase – drie maanden. Gevolgd door een nazorgfase. Ook in de deeltijd- en klinische behandeling staan cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze behandeling op de voorgrond. Dit behandelaanbod is echter veel intensiever dan de poliklinische behandeling. Je krijgt hier veel begeleiding bij je oefenprogramma. Ook kun je hier – op indicatie – verschillende vaktherapieën en gezins- of relatietherapie volgen.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

 • veilig met je behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.