Beheerst angst uw leven? Of moet u herhaaldelijk dwanghandelingen uitvoeren? Belemmert dit u in uw dagelijkse bezigheden? Bijvoorbeeld in het gezin, vriendenkring of werk. Dan is er mogelijk sprake van een angst- of dwangstoornis.

Voor de behandeling van mensen met angst- en dwangstoornissen ontwikkelden we een zorgprogramma. Marina de Wolf – onderdeel van het centrum voor psychotherapie – is onze gespecialiseerde afdeling die de behandeling biedt aan patiënten met angst- en dwangstoornissen. Het behandelaanbod van Marina de Wolf is zowel specialistisch (2e lijns) als hoogspecialistisch (3e lijns). Marina de Wolf bevindt zich in gebouw Zonneweide op landgoed Veldwijk.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een ernstige angststoornis of een dwangstoornis. Het gaat om mensen met een:

 • paniekstoornis, met plein- of straatvrees (agorafobie)
 • sociale angststoornis
 • piekerstoornis (gegeneraliseerde angststoornis)
 • specifieke fobie
 • dwangstoornis
 • verzameldwang
 • huidpulk stoornis
 • haartrek stoornis
 • stoornis in de lichaamsbeleving
 • ziektevrees
 • angst of dwang op andere gebieden dan hierboven genoemd

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek bij een psycholoog of psychiater die gespecialiseerd is in angst- en dwangstoornissen. Na de intake volgt een adviesgesprek waarin we samen de behandelmogelijkheden bespreken.

Omdat angst- en dwangstoornissen invloed hebben op uw leven én dat van uw naasten, betrekken wij uw naasten zoveel mogelijk bij de intake en behandeling. Uiteraard in overleg.

Binnen het zorgprogramma angst- en dwangstoornissen krijgt u één of twee vaste behandelaren toegewezen. Een regiebehandelaar (een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog) en een andere behandelaar. De regiebehandelaar stelt samen – en eventueel uw naasten – het behandelplan op. Dit plan nemen we op in uw dossier.

De totale duur van de behandeling hangt af van het effect. De meeste mensen ronden hun behandeling binnen een jaar af.

We streven ernaar dat u en uw naasten goede informatie krijgen over de aandoening en over mogelijke behandelingen. Daardoor kunnen jullie samen met de behandelaar een goede keuze maken welke behandeling het beste bij u past. Uiteraard werken we aan vermindering van de klachten. Daarnaast besteden we aandacht aan persoonlijk en maatschappelijk herstel. En we kijken hoe uw leven zo zinvol en prettig mogelijk kan zijn.

De behandelingen die wij bieden zijn onderzocht en hebben effect.

We hebben veel behandelmogelijkheden binnen het zorgprogramma angst- en dwangstoornissen. Zowel door middel van persoonlijk contact als via e-health. Individueel maar ook in een groep. Bij de start van de behandeling bespreekt u met de behandelaar uw behandeldoelen. En vervolgens iedere 8 weken. Dit doen we onder andere met een vragenlijst (ROM-vragenlijst). We bespreken de ernst van uw klachten en het effect van de behandeling. We noemen dit een behandelevaluatie. Tijdens deze evaluaties beslissen we samen of we de behandeling afronden of voortzetten. Soms blijkt op zo’n moment dat we de behandeling of behandeldoelen moeten bijstellen.

We werken aan de behandeldoelen met verschillende behandelmodules. Bijvoorbeeld gesprekken, therapieën of trainingen. Sommige modules zijn standaard en er zijn keuzemodules.

Meestal bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie en/of medicatie. Afhankelijk van o.a. de ernst van de klachten, eventuele andere problemen en eerdere behandelervaringen kiezen we samen de meest passende behandeling.

 • Cognitieve behandeling
  Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om een klachtgerichte behandeling. De nadruk ligt op de samenhang van gedachten, gevoelens en gedrag die met je angstklachten te maken hebben. Je leert de gedachten waar te nemen, te analyseren en te veranderen. Verder maken we samen een oefenprogramma. Hiermee ga je jezelf stapsgewijs blootstellen aan de situaties die angst oproepen. Dit noemen we ‘exposure’. Door exposure neemt de angst na verloop van tijd af.
  Sommige mensen hebben naast angstklachten last van ander problemen. Zoals afhankelijkheid, perfectionisme, relatieproblemen, onverwerkte trauma’s of gestagneerde rouw. Als het nodig is besteden wij hier in de behandeling aandacht aan.
 • Medicamenteuze behandeling
  Meestal zetten we bepaalde antidepressiva in die een specifieke werking tegen angst- en dwangklachten hebben.
 • Naast deze behandelingen besteden we aandacht aan je sociale herstel en kijken we hoe het gaat op je werk.

Binnen het zorgprogramma angst- en dwangstoornissen bieden we poliklinische behandeling, deeltijd- en klinische behandeling.

 • poliklinisch
  Bij poliklinische behandeling spreekt u de behandelaar meestal eens per week. Bij behandeling met medicijnen heeft ue enkele gesprekken met een psychiater. Dit kan eventueel in combinatie met een groepstherapie eens per week. Bij klachten die vaak voorkomen bieden we naast individuele therapie standaard groepsbehandeling aan. (Kijk voor meer informatie op: marina de wolf)
  Zijn uw klachten na poliklinische behandeling voldoende afgenomen? En bent u voldoende hersteld? Dan verwijzen we u terug naar de huisarts. Zijn er nog andere klachten of problemen? Dan kan de behandelaar u doorverwijzen voor een andere behandeling.
 • deeltijd- of klinische behandeling
  Nemen uw klachten niet of onvoldoende af door poliklinische behandeling? Of heeft u al poliklinische behandeling achter de rug? Dan bestaat er de mogelijkheid van een vierdaagse deeltijdbehandeling of een klinische behandeling. Beide duren – na een voorbereidende fase – drie maanden. Gevolgd door een nazorgfase. Ook in de deeltijd- en klinische behandeling staan cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze behandeling op de voorgrond. Dit behandelaanbod is echter veel intensiever dan de poliklinische behandeling. U krijgt hier veel begeleiding bij uw oefenprogramma. Ook kunt u hier – op indicatie – verschillende vaktherapieën en gezins- of relatietherapie volgen.

Als u bij ons in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. U vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken.

Bent u tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als u hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we u of we gegevens over uw klachten en uw behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wilt u wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.