Voor mensen met een eetstoornis is hulp vragen een heel grote stap. Juist het vroegtijdige herkennen en behandelen zijn belangrijk. Het vraagt veel tijd en doorzettingsvermogen om een eetstoornis aan te pakken.

Het zorgprogramma eetstoornissen heeft een therapieaanbod dat zich aanpast aan de fase waarin je je bevindt. En een team van hulpverleners die beschikken over specifieke deskundigheid en ervaring. Een goede samenwerkingsrelatie met jou en je omgeving staat bij de behandeling centraal. Vanzelfsprekend werken we volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Binnen het zorgprogramma eetstoornissen bieden we behandeling aan volwassenen met de eetstoornissen:

  • anorexia nervosa; te weinig eten
  • boulimia nervosa; te veel eten
  • binge eating disorder (eetbuistoornis) met obesitas
  • a-typische eetstoornis (als je niet precies alle kenmerken van een van bovenstaande stoornissen hebt)

Een eetstoornis heeft vaak ook grote invloed op relaties en het gezin. Daarom willen we familieleden, partners en eventueel kinderen betrekken bij de diagnostiek, de behandeling en de evaluaties. Een andere reden om hen te betrekken is dat positieve invloed een eetstoornis positief verder helpen.

Na een eerste intake bespreken we met je af of behandeling binnen het zorgprogramma eetstoornissen de beste optie is. Of dat er betere alternatieven zijn. Bij de start van de behandeling doen we psychologische onderzoeken. Daarna nodigen we je uit voor een ‘specialistische diagnostiek ochtend’. We brengen dan door middel van diverse onderzoeken de eetstoornis in kaart. Je kunt bij deze onderzoeken denken aan een gezinsgesprek, diëtistisch onderzoek en psychiatrisch onderzoek. Op dezelfde dag krijg je de uitslag van deze onderzoeken. We bespreken dan samen een voorstel voor behandeling. Op deze dag is het belangrijk dat een of meerdere naasten – zoals partners, ouders, kinderen – er ook bij zijn.

We wijzen een regiebehandelaar toe. Die stelt samen met jou – en eventueel met naasten – het behandelplan op. Dit plan nemen we op in het dossier.

De behandeling van eetstoornissen vindt plaats in 3 fasen. De motivatie, behandel- en stabilisatiefase. Na iedere evalueren we de behandeling met jou en je naasten.

Bij de evaluaties gebruiken we ROM-vragenlijsten.

Het speciale behandelaanbod voor mensen met eetbuien (binge eating disorder) en (morbide) obesitas is bedoeld voor patiënten met een Body Mass Index (BMI) van meer dan 30.

We bieden deze behandeling in fases, in groepsverband, aan. Het doel is het ontwikkelen van een andere leefstijl in eten en bewegen. Om 5 – 15% af te vallen en gezonder te worden. We besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van een positiever zelf- en lichaamsbeeld. En werken eraan dat je voor jezelf op durft te komen.

fase 1 (regelmaat en leefstijl)
In de fase-1 -groep starten we met het normaal worden van je eetpatroon. En het stoppen van eventuele eetbuien, snoepbuien of de hele dag dooreten. Dit doen we door middel van ‘voedingsmanagement’ en een stappenplan. Het bijhouden van een eetdagboek via het internet of app (e-health) helpt je daarbij. Daarnaast bieden we je ‘psychomotorische’ (sport/bewegen) therapie. De behandeling is  in groepsbijeenkomsten met verschillende begeleiding.

fase 2 (gedragsverandering)
Als je eetpatroon weer normaal is, start in fase 2 de groepsbehandeling. Deze is driekwart dag per week gedurende een half jaar. Het therapieaanbod is ,voedingsmanagement, en cognitieve (wat te maken heeft met informatie opnemen in je hersenen) gedragstherapie. Daarnaast bieden wij sociale vaardigheidstraining en ‘psychomotorische’ therapie  aan. Je leert ander gezondere patronen van denken, doen en voelen.

fase 3 en 4 (stabilisatie)
Na afronding van de intensieve behandelfase kun je doorgaan naar fase 3 en 4 van het programma. Uit onderzoek en  ervaring blijkt dat voor mensen met deze aandoening de kans op terugval groot is. Daarom bieden wij een jaar lang nazorg. Daarin ga je van wekelijks naar maandelijkse behandeling.

  • In fase 3 is aanbod voedingsmanagement, aangevuld met andere modules. Gericht op voorkomen van terugval, vasthouden van het bereikte resultaat en verdere omlaag brengen van je gewicht.
  • In fase 4 controleren we maandelijks je gewicht.

‘post-bariatrische’ groep (op indicatie)
‘Bariatrie’ houdt zich bezig met de oorzaken, voorkomen en behandeling van obesitas.
Steeds meer mensen met ziekelijke obesitas kiezen voor een chirurgische ingreep. De operatie zorgt voor veel gewichtsverlies in korte tijd. En verbetert hierdoor sterk de gezondheid. In de praktijk blijkt dat deze operatie veel aanpassing vraagt van de patiënt en diens omgeving. Aanpassing op het gebied van eetpatroon, sociale contacten, zelfbeeld, lichaamsbeeld, omgaan met emoties en stemming. Voor mensen die moeite hebben met het vinden van een nieuwe balans op deze gebieden ontwikkelden we een behandeling. Dit bestaat uit een kortdurend, ambulant, wekelijks groepsaanbod. Begeleid door een diëtiste en psycholoog, aangevuld met gezinsgesprekken. Doel is het vinden van een nieuw evenwicht en goede aanpassing aan de situatie na de operatie.

De behandeling anorexia nervosa en boulimia nervosa is ontwikkeld voor mensen vanaf 18 jaar die een BMI van 17 of meer hebben. We hanteren dit criterium omdat we geen behandeling in een kliniek bieden.  Ook deze behandeling bieden we in fases aan.

fase 1
In deze fase werken we aan het vergroten van de motivatie voor behandeling. En aan het erkennen van de eetstoornis, het normaliseren van het eet- en beweegpatroon, het stoppen met compensatiegedrag en zo nodig gewichtsherstel.

fase 2
Het programma bestaat uit cognitieve gedragstherapie, psychomotorische therapie en voedingsmanagement. Wij werken verder aan het behalen van een gezond gewicht en beweegpatroon. En aan het beïnvloeden van het negatieve zelfbeeld en lichaamsbeeld. Je leert andere, gezondere patronen van denken, doen en voelen. Hierdoor kun je de kenmerken van de eetstoornis zoals vasten, eetbuien, braken en ander compensatiegedrag aanpakken. We streven naar een zo kort mogelijke behandelduur.

fase 3
In deze fase ligt de nadruk op vasthouden van het bereikte resultaat. En op voorkomen dat je terugvalt. Waar nodig bieden we andere modules, gericht op bijkomende problematiek, aan. Denk daarbij aan emoties hanteren, zelfbeeld, persoonlijkheid en identiteit.

Als je bij ons in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Je vindt hier belangrijke informatie over het zorgprogramma.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

  • veilig met je behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met nuttige informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten maken
  • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken.

Ben je tevreden over onze zorg? Of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? We zetten verschillende instrumenten in om dat te weten te komen. Vragenlijsten, spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info als je hierover meer wilt lezen.

We willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare behandelingen. Nu en in de toekomst. Daarom doen we ook aan wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk vragen we jou of we gegevens over je klachten en je behandeling mogen gebruiken voor onderzoek. Het staat geheel vrij dit te weigeren. Wil je wel deelnemen aan onderzoek? Dan zorgen we er uiteraard voor dat we de gegevens anoniem opslaan en dat ze niet herleidbaar zijn.