Vanaf 1 januari 2020 is de klachtencommissie omgevormd tot een regionale klachtencommissie Midden Nederland.

Deze nieuwe klachtencommissie Midden Nederland is alleen bedoeld voor patiënten/cliënten van GGz Centraal.
Ben je in behandeling (geweest) bij een andere ggz-instelling? Neem dan contact op met de klachtencommissie die bij die instelling hoort.

Klachten over gedwongen zorg
In de verschillende reglementen (rechts op de pagina en let op de datum) kun je meer informatie lezen over de verschillende klachtgronden.

Alleen de klachtencommissie kan uitspraak doen over de ‘gegrondheid’ of ‘ongegrondheid’ van de klacht(en).

  • Verklaart de klachtencommissie de klacht(en) ‘ongegrond’?
    Dan kun je bij de rechtbank in beroep gaan.
  • Verklaart de klachtencommissie de klacht(en) ‘gegrond’?
    Dan kun je je voor een schadevergoeding richten tot de organisatie.
    De klachtencommissie kan zelf een uitspraak doen over een schadevergoedingsverzoek.

Klachten vrijwillige zorg
De klachtencommissie behandelt naast de klachten over gedwongen zorg, soms ook klachten over vrijwillige zorg. Dit kán als de klacht in behandeling is bij de klachtenfunctionaris. Je kunt in het klachtenreglement lezen wanneer dit mogelijk is. Je kunt natuurlijk ook altijd de klachtenfunctionaris zelf naar deze mogelijkheid vragen.

Ondersteuning
Je kunt je altijd laten bijgestaan door een patiëntenvertrouwenspersoon of een andere belangenbehartiger. Bijvoorbeeld een advocaat.

Aanvullende informatie

Heeft je klacht betrekking op de oude wetgeving Bopz (die tot en met 31 december 2019 geldig was)

Heeft je klacht betrekking op de nieuwe wetgeving Wvggz (die vanaf 1 januari 2020 van kracht is)

Klachtenreglementen

Contact
ambtelijk secretaris klachtencommissie:
06 83540387
a.duimel@ggzcentraal.nl

postadres secretariaat klachtencommissie:
Postbus 3051
3800 DB  Amersfoort