De klachtencommissie van GGz Centraal is alleen bedoeld voor patiënten/cliënten van GGz Centraal. Bent u in behandeling (geweest) bij een andere ggz-instelling, neem dan contact op met de klachten-commissie van die instelling.

Klachten over gedwongen zorg
Bent u gedwongen opgenomen bij GGz Centraal dan hebt u op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz) het recht te klagen over ingrijpende beslissingen die worden genomen op grond van de Wet bopz. U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie over de volgende onderwerpen:

  • Beslissing om de cliënt wilsonbekwaam te oordelen;
  • Besluit dwangbehandeling toe te passen;
  • Toepassing van middelen en maatregelen in geval van overbrugging van een tijdelijke noodsituatie;
  • Toepassing beperking van vrijheden (controle poststukken op meegezonden voorwerpen in bijzijn van cliënt, bezoek, bewegingsvrijheid, beperken telefoonverkeer);
  • Niet-toepassen van het overeengekomen behandelingsplan.

Alleen deze (Bopz-)klachtencommissie kan uitspraak doen over de gegrondheid dan wel ongegrondheid van de klacht(en). Als  de commissie de klacht(en) ongegrond verklaart dan kunt u bij de rechtbank in beroep gaan. Als de klachtencommissie de klacht(en) gegrond verklaart dan kunt u zich voor een schadevergoeding richten tot de civiele rechter.  De (Bopz-)klachtencommissie kan zelf geen uitspraak doen over een schadevergoedingsverzoek.

Klachten vrijwillige zorg
De klachtencommissie behandelt naast de klachten over gedwongen zorg, soms ook klachten over vrijwillige zorg. Dit is een optie als de klacht in behandeling is bij de klachtenfunctionaris. U kunt in het klachtenreglement lezen wanneer dit mogelijk is. U kunt ook de klachtenfunctionaris naar deze mogelijkheid vragen.

Ondersteuning
U kunt zich altijd laten bijgestaan door een patientenvertrouwenspersoon of een andere belangenbehartiger, zoals een (Bopz) advocaat.

aanvullende informatie

contact
ambtelijk secretaris klachtencommissie:
033 4609760
a.duimel@ggzcentraal.nl

secretaresse klachtencommissie:
033 4609747
Postbus 3051
3800 DB  Amersfoort