De klachtencommissie van GGz Centraal is tot 31 december 2019 alleen bedoeld voor patiënten/cliënten van GGz Centraal. Vanaf 1 januari 2020 wordt de klachtencommissie omgevormd tot een regionale klachtencommissie Wvggz Midden Nederland.

Deze nieuwe klachtencommissie Wvggz Midden Nederland is alleen bedoeld voor patiënten/cliënten van Tergooi/ GGz Centraal. Bent u in behandeling (geweest) bij een andere ggz-instelling, neem dan contact op met de klachtencommissie die bij die instelling hoort.

Klachten over gedwongen zorg
In de verschillende reglementen (rechts op de pagina en let op de datum) kunt u meer informatie lezen over de verschillende klachtgronden.

Alleen de klachtencommissie kan uitspraak doen over de gegrondheid dan wel ongegrondheid van de klacht(en). Als  de commissie de klacht(en) ongegrond verklaart dan kunt u bij de rechtbank in beroep gaan. Als de klachtencommissie de klacht(en) gegrond verklaart dan kunt u zich voor een schadevergoeding richten tot de organisatie.  De klachtencommissie kan zelf een uitspraak doen over een schadevergoedingsverzoek.

Klachten vrijwillige zorg
De klachtencommissie behandelt naast de klachten over gedwongen zorg, soms ook klachten over vrijwillige zorg. Dit is een optie als de klacht in behandeling is bij de klachtenfunctionaris. U kunt in het klachtenreglement lezen wanneer dit mogelijk is. U kunt ook de klachtenfunctionaris naar deze mogelijkheid vragen.

Ondersteuning
U kunt zich altijd laten bijgestaan door een patientenvertrouwenspersoon of een andere belangenbehartiger, zoals een advocaat.

Aanvullende informatie

Heeft uw klacht betrekking op de oude wetgeving Bopz (die tot en met 31 december 2019 geldig was)

Heeft uw klacht betrekking op de nieuwe wetgeving Wvggz (die vanaf 1 januari 2020 van kracht is)

Contact
ambtelijk secretaris klachtencommissie:
033 4609760
a.duimel@ggzcentraal.nl

secretaresse klachtencommissie:
033 4609747
Postbus 3051
3800 DB  Amersfoort