Wanneer u als familie of direct betrokkene te maken krijgt met iemand die psychiatrische problemen heeft, dan kan dit veel vragen oproepen.

Vragen over de hulpverlening, maar ook over zaken die u in de opvang en ondersteuning aan het thuisfront tegenkomt. Het kan zijn dat de hulpverlener uw vragen niet tot uw tevredenheid beantwoordt. Of u verschilt van mening met de hulpverleners over de aanpak van de problematiek.

In dergelijke gevallen kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon. U kunt uw verhaal bij haar kwijt als het u even teveel wordt of behoefte hebt aan iemand die naar u luistert. De familievertrouwenspersoon geeft advies, ondersteuning en kan bemiddelen tussen u en de hulpverlener. Hulpverleners kunnen familie wijzen op de vertrouwenspersoon of zelf advies vragen.

De familievertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en stelt zich onpartijdig op. Uw privacy is vanzelfsprekend gewaarborgd.

wat kan de familievertrouwenspersoon voor u doen?

  • informatie geven over de geestelijke gezondheidszorg
  • verwijzen naar instanties, belangenorganisaties, cursussen of bijeenkomsten
  • een luisterend oor bieden voor uw verhaal
  • adviseren bij en ondersteunen in gesprekken met hulpverleners
  • adviseren bij het (desgewenst) indienen van een formele klacht
  • signaleren van problematiek van naastbetrokkenen en deze onder de aandacht van de instelling brengen

voor wie werkt de familievertrouwenspersoon?
In GGz Centraal is één familievertouwenspersoon werkzaam: Joke van der Veer. Zij is er voor de naastbetrokkenen van cliënten van GGz Centraal. Hulpverleners kunnen familie wijzen op de vertrouwenspersoon of zelf advies vragen.

landelijke stichting
De familievertrouwenspersoon is formeel verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Voor meer informatie daarover kunt u terecht op de site http://www.lsfvp.nl/ .

contact
Joke van der Veer
j.vanderveer@lsfvp.nl 
06 52594756
Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag