vragen?
Heb je specifieke vragen of opmerkingen over je behandeling? Die kun je het beste met je behandelaar of begeleider bespreken. Ook kun je contact opnemen met de cliëntenraad.

ontevreden of een klacht?
Wij proberen in de zorg zo goed mogelijk aan je wensen en verwachtingen te voldoen. Ben je toch ontevreden? Bespreek dit dan eerst met de betrokken medewerker(s). Je kunt ook terecht bij een andere medewerker of een teamleider/manager. Vaak leidt een gesprek tot een oplossing. Kan de hulpverlener of zijn/haar leidinggevende je onvrede niet wegnemen? Dan kun je je klacht bespreken met de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ben je zelf geen cliënt maar een naaste van een cliënt? Ook dan kun je je ontevredenheid kenbaar maken. Je kunt hiervoor terecht bij de familievertrouwenspersoon.

klachtencommissie
Ben je op grond van de Wet Bopz (tot en met 31-12-2019) of op grond van de Wvggz (vanaf 1 januari 2020) gedwongen opgenomen en heb je een klacht over beslissingen die in het kader van deze wet zijn genomen? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie. Soms neemt de klachtencommissie ook klachten over vrijwillige zorg in behandeling. In het klachtenreglement kun je lezen wanneer dit het geval is. Je kunt ook de klachtenfunctionaris naar deze mogelijkheid vragen.

geschillencommissie
Lukt het niet om bij ons via de klachtenregeling je klacht op te lossen? Dan kun je het geschil voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie in de zorg. Ook kun je naar de geschillencommissie stappen als wij een klacht niet binnen 10 weken oplossen. Zij kunnen een bindende uitspraak doen over het geschil. Kijk voor meer informatie op: geschillencommissie

ondersteuning tijdens klachtbehandeling
Je kunt in alle fasen van een klachtbehandeling de patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) – of voor familieleden de familievertrouwenspersoon (FVP) – vragen om ondersteuning. Meer informatie:

complimenten
Ben je juist tevreden? Ook dat horen wij graag!
Tevredenheid van onze cliënten zien wij graag terug in onze cliëntwaarderingsonderzoeken of in algemene zorgwaarderingswebsites op internet zoals Zorgkaartnederland.

veelgestelde vragen
Heb je een vraag? Kijk eens tussen de veelgestelde vragen. Misschien vind je hier je antwoord.