Als je bij ons in behandeling komt krijg je een persoonlijk dossier.

In het elektronisch patiëntendossier (EPD) staan gegevens die we nodig hebben. Om je zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Zoals je verhaal, behandelplan en aantekeningen van gesprekken. Maar ook verwijsbrieven, ontslagbrieven en overdrachtformulieren. En gegevens van onderzoeken. We slaan het dossier op in een beveiligd computersysteem.

wie hebben toegang tot jouw dossier?
Wij gaan zorgvuldig met dossiers om, vanwege privacy. Alleen de hulpverleners die betrokken zijn bij jouw behandeling hebben toegang. Zo kunnen zij bij de informatie die belangrijk is voor jouw behandeling. Het dossier is ‘geheim’. Een hulpverlener mag niet zo maar informatie aan anderen geven. Zij hebben getekend voor ‘beroepsgeheim’. Medewerkers die moeten kijken of we de Wet verplichte ggz (Wvggz) goed toepassen, mogen in bepaalde onderdelen van het dossier. Die van toepassing zijn op deze wet. En een paar medewerkers die het behandelteam ondersteunen kunnen bij de informatie die zij nodig hebben. Ook zij mogen geen informatie aan anderen geven.

inzage door derden
Er kunnen nog anderen zijn die voor hun werk echt inzage nodig hebben in jouw dossier. Zij hebben daarvoor jouw toestemming nodig. Wij adviseren en helpen je hierbij. De huisarts krijgt bericht over het einde van de behandeling. Tenzij je aangeeft dat je dat niet wilt.

Karify
Sommige cliënten maken al gebruik van een digitale behandeling via Karify. Hier zit ook het online dossier in.

meer weten?

Ga naar de veelgestelde vragen en kies het menu-item ‘dossier’.