De polikliniek bijwerkingen is een expertisecentrum in de specialistische GGZ met veel ervaring op het gebied van de diagnostiek, monitoring en behandeling van bijwerkingen bij psychofarmaca gebruik.

Het gebruik van psychofarmaca kan noodzakelijk zijn maar kan soms ernstige somatische complicaties (bijwerkingen)veroorzaken. Het blijkt dat bewegingsstoornissen, gewichtstoename en seksuele bijwerkingen het meeste voorkomen. Deze bijwerkingen kunnen invloed hebben op de kwaliteit van leven en soms het herstel belemmeren.

Het team van de polikliniek bijwerkingen behandelt alle bijwerkingen die kunnen voorkomen bij gebruik van psychofarmaca en betrekt daarbij de invloed van leefstijl en elders voorgeschreven medicatie. We geven een behandeladvies en bewaken de voortgang in de behandeling van bijwerkingen. Patiënten kunnen via een verwijzing van de huisarts of de behandelend arts binnen de (basis) GGz bij de polikliniek bijwerkingen terecht.

wat bereiken we?
De hoogst haalbare mate van herstel en kwaliteit van leven voor patiënten door bijwerkingen van noodzakelijke psychofarmaca vast te stellen en te behandelen

voor wie?

  • voor mensen die medicijnen gebruiken voor  psychiatrische klachten
  • voor mensen die last hebben van ernstige bijwerkingen

wat kunt u verwachten?

  • Eerst bespreken we van welke bijwerkingen u last heeft en hoe deze uw leven beïnvloeden;
  • we bespreken wat u zou willen met uw medicatie;
  • we bespreken uw medicatie, leefstijl en erfelijke belasting voor bepaalde lichamelijke aandoeningen;
  • we doen lichamelijk (bloeddruk, gewicht enz.), bewegings- en laboratoriumonderzoek;
  • als u van buiten GGz Centraal komt dan wordt u gezien door de psychiater van de polikliniek bijwerkingen;
  • de resultaten van het onderzoek en het advies voor de behandeling van de bijwerkingen krijgen u en uw verwijzer op papier.

aanmelding
Bent u in behandeling bij GGz Centraal? Uw behandelaar kan u aanmelden bij de polikliniek bijwerkingen, zie hieronder de contact informatie.  U houdt uw eigen behandelaar, de polikliniek bijwerkingen is een aanvulling op die behandeling.

Bent u niet in behandeling bij GGz Centraal? Ook dan kunt u toch terecht bij de polikliniek bijwerkingen. Daarvoor is wel een verwijzing van uw (huis)arts noodzakelijk.

folders
> algemene patiëntenfolder polikliniek bijwerkingen.
> antipsychotica, clozapine en lithium.

voor de professional of behandelaar
Samen met het UMC Utrecht en de Universiteit Maastricht vormt GGz Centraal het Psychofarmaca Expert Platform op het gebied van psychiatrie en somatische complicaties van psychofarmaca. PEPNed wil bij behandelaren de kennis over  bijwerkingen van psychofarmaca vergroten, en wil de meest actuele kennis hierover vergaren, ontwikkelen en verspreiden.

somatische mini screen
De Somatische mini Screen (SmS) is een screeninginstrument voor somatiek, leefstijl en bijwerkingen. Het is ontwikkeld vanuit de praktijk van de polikliniek bijwerkingen. Het instrument is praktisch en landelijk overdraagbaar (gratis) ter verbetering van de directe patiëntenzorg. Hiermee kan kosten effectief gewerkt worden volgens de richtlijn ‘Somatische screening en leefstijl bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen’.

De SmS is beoordeeld door een Delphipanel en onderbouwd met een wetenschappelijke literatuur op basis waarvan het algoritme van de sms is bepaald. Het algoritme berekent (digitaal) of een patiënt tot een risicogroep behoort, waarna de voorschrijver en de polikliniek bijwerkingen (binnen GGz Centraal) een signaal krijgen dat er nader onderzoek moet plaatsvinden. Met de implementatie van de SmS is een stap gezet naar, snellere herkenning, vroegtijdige behandeling en preventie van somatische problemen en bijwerkingen van psychofarmaca.