Voor ouderen die problemen hebben met alcohol of andere middelen (bijvoorbeeld kalmerende middelen) zijn er in de regio Veluwe en Veluwe Vallei verschillende behandelmogelijheden. Een ervan is de poli ouderen en alcohol.

Vaak gaan problemen met alcohol (of andere middelen) samen met andere psychische problematiek, zoals depressieve klachten of angst. Niet zelden spelen daarbij nog andere problemen een rol, bijvoorbeeld in relaties, financiën, tijdsbesteding of lichamelijke gezondheid.

De afdeling ouderenpsychiatrie biedt behandeling op maat door een ouderenpsychiater, psycholoog en/of psychiatrisch verpleegkundige. Bijvoorbeeld in de polikliniek ouderen en alcohol in Harderwijk.

Mocht het nodig zijn dan zijn er ook andere behandelmogelijkheden beschikbaar.

 • groepsbehandeling
  U werkt aan uw verslavingsprobleem met behulp van een groepstraining/groepsgesprekken.
 • deeltijdbehandeling – in Ermelo
  U kunt hier een programma volgen met onder meer een sociale vaardigheidstraining, een cursus omgaan met stress, themagespreksgroepen, beweging en ontspanning.
 • klinische behandeling – in Ermelo
  Een opname van enkele weken waarin u onder medische begeleiding stopt met het gebruik van alcohol of andere middelen.

centraal aanmeldpunt

 • poli ‘ouderen en alcohol’
  Ziekenhuis St Jansdal, polikliniek psychiatrie
  Postbus 138, 3840 AC Harderwijk