De Cliëntenraad Emerhese vertegenwoordigt de belangen van alle cliënten die in behandeling zijn bij Emerhese.

Elke instelling die zorg verleent, moet een cliëntenraad hebben. Dat is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de jeugdzorg. Deze wet geeft cliënten het recht om over een aantal onderwerpen binnen de zorginstelling mee te denken en advies te geven. Cliënten van Emerhese kunnen terecht bij cliëntenraad Emerhese als zij willen meedenken en adviseren.

Het belang van een cliëntenraad

Onze cliënten zijn de reden dat wij als instelling bestaan. Om de afstand tussen de zorgvraag van de cliënt en het antwoord van de zorgverleners te verkleinen, zijn cliëntenraden in het leven geroepen. Een cliëntenraad is vóór en dóór cliënten. Een cliëntenraad biedt hiermee het unieke inzicht vanuit de cliënt zelf. Hierdoor kan de raad de ideeën van de achterban concreet verwoorden. Daarnaast krijgt de cliëntenraad een terugkoppeling van onze uit te voeren plannen en kijken we samen terug naar de uitgevoerde plannen.

De rechten van een cliëntenraad

De cliëntenraad Emerhese heeft het recht om gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die te maken hebben met de zorg, behandeling en/of het verblijf van cliënten op Emerhese. Daarnaast heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht over onderwerpen die gaan over  de kwaliteit van de zorgverlening en de kwaliteit van het leven van cliënten die in een zorginstelling zorg ontvangen.

De activiteiten van de cliëntenraad

De cliëntenraad Emerhese vergadert maandelijks. Eens per kwartaal bespreken we onze zorgen en ideeën in een overleg met de directie, zo weten zij ook wat ons bezighoudt. Tenslotte nodigen we soms medewerkers uit die zich bezighouden met specifieke aspecten binnen GGz Centraal. Zij kunnen bij ons terecht met vragen, of komen juist uitleg  geven over hun beleid en werkzaamheden.

Contact

Heeft u vragen over de cliëntenraad Emerhese , of wilt u een vergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar clientenraademerhese@ggzcentraal.nl

Organisatie

Naast de cliëntenraad van Emerhese zijn er nog 6 andere cliëntenraden: