Op de afdeling voor langdurige zorg op Zon & Schild, ontwikkelden we in 2013 een nieuwe behandeling. Met speciale aandacht voor een gezonde manier van leven en een betere lichamelijke gezondheid.

We hebben samen – patiënten, behandelaren, verpleegkundigen, naasten, ondersteunende afdelingen – één doel. Het vergroten van het welzijn en de zelfstandigheid van onze patiënten. Vanuit die blik werkt iedereen mee aan de behandeling. Het weekprogramma is gevuld met activiteiten die de gezondheid bevorderen. Door wetenschappelijk onderzoek meten we regelmatig de effecten. We zien positieve reultaten!

Lees meer over het onderzoek.

Lees het artikel  over leefstijl, geschreven in het kader van ‘resultaten vertellen’.