Hebt u langdurige psychiatrisch zorg in een kliniek nodig? Deze zorg valt onder de wet langdurige zorg (Wlz) en wordt vergoed door het zorgkantoor. Voor Wlz-zorg hebt u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

eigen bijdrage
Als u bij GGz Centraal zorg ontvangt die onder de Wlz valt dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het CAK. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

zorg in natura (ZIN)
Bij zorg in natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

persoonsgebonden budget (PGB)
Het pgb is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u nodig hebt. Of om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren.

Wilt u meer weten hoe u een PGB kunt aanvragen of inzetten, kijk dan op de website van PerSaldo.