Ook voor mensen die ongevraagd zorg krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van bemoeizorg of een gedwongen opname, geldt een verplicht eigen risico.

Het kan voorkomen dat iemand ongevraagd zorg krijgt van GGz Centraal. Soms gaan hulpverleners van GGz Centraal op verzoek van bijvoorbeeld een huisarts of de politie naar iemand toe; dit wordt ook wel bemoeizorg genoemd. Of iemand wordt gedwongen opgenomen.

Hoewel u bij bemoeizorg of een gedwongen opname niet zelf om zorg hebt gevraagd, maakt u wel gebruik van Zvw-zorg. Als gebruiker van deze Zvw-zorg betaalt u daarom ook het verplichte eigen risico.

Bent u het niet eens met onvrijwillige zorg die aan u is geleverd dan kunt u een klacht indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ kan beoordelen of de zorgverzekeraar terecht de zorg heeft aangemerkt als Zvw-zorg.