Bent u opgenomen binnen GGz Centraal en hebt u een hulpmiddel of voorziening nodig (bijvoorbeeld een rolstoel, rollator, steunkousen of taxivervoer)? Dan zijn er twee mogelijkheden voor financiering.

hulpmiddelen of voorzieningen onder de Zvw
Bent u bij GGz Centraal opgenomen onder de Zvw en hebt u een hulpmiddel of voorziening nodig dan loopt de aanvraag voor vergoeding via uw ziektekostenverzekeraar. De verzekeraar bepaalt of u recht hebt op een hulpmiddel of voorziening en of u een eigen bijdrage of eigen risico moet betalen.

hulpmiddelen of voorzieningen onder de Wlz
Bent u bij GGz Centraal opgenomen onder de Wlz en hebt u een hulpmiddel of voorziening nodig dan loopt de aanvraag voor vergoeding via het zorgkantoor.

Mensen die thuis wonen met zorg vanuit de Wlz, kunnen het vervoer naar dagbesteding of dagbehandeling vergoed krijgen vanuit de Wlz. Een voorwaarde is dat u niet zelfstandig kunt reizen met eigen of openbaar vervoer. Het CIZ geeft op uw indicatie aan of u in aanmerking komt voor vervoer. GGz Centraal regelt dan het vervoer.
(Regelt de gemeente voor u de dagbesteding en valt het onder de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet? Vraag in dat geval bij uw gemeente wat de mogelijkheden zijn voor vervoer of vergoeding daarvan).

Kunt u door uw beperking geen gebruikmaken van het openbaar vervoer, dan komt u mogelijk in aanmerking voor vervoer met Valys. Dit is taxivervoer voor mensen met een chronische ziekte of handicap. U kunt dit bij de gemeente aanvragen.

hulpmiddelen of voorzieningen onder de Wmo of Jeugdwet
Informeer bij uw gemeente.

aanvraag hulpmiddelen of voorzieningen
Als u bij GGz Centraal bent opgenomen dan kan een medewerker u ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen.
Bent u niet opgenomen bij GGz Centraal dan kunt u terecht bij uw verzekeraar of uw gemeente voor het aanvragen van hulpmiddelen.

hulpmiddel voor verpleging en verzorging
Middelen die nodig zijn voor uw verpleging of verzorging – ook wel outillagemiddelen genoemd – worden verzorgd door GGz Centraal. Tot de outillagemiddelen behoren geen persoonlijke individuele middelen maar bijvoorbeeld middelen om te kunnen tillen bij het douchen en bij het naar bed gaan, om een wond te verzorgen of gebruik te maken van het toilet.

tolkenkosten
Alleen kosten voor een doventolk komen in aanmerking voor een vergoeding. Menzis voert de doventolkregeling namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk uit. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Hebt u een vraag over doventolken kijk dan op de site van Menzis of neem contact op met Doventolken@menzis.nl, 088 222 90 06.

Hebt u een tolk nodig omdat u de Nederlandse taal niet machtig bent dan hebt u geen recht op een vergoeding. Als u toch gebruik wilt maken van een tolk of vertaler dan kunt u die zelf inhuren.

bijkomende kosten bij opname

Niet alle zorg en diensten vallen onder de verzekering. Het wassen van kleding, persoonlijke verzorgingsproducten, gebruik van telefoon of internet komen voor uw eigen rekening. De kosten voor een pedicure op basis van een medische indicatie van de huisarts of medisch specialist hoeft u niet zelf te betalen. Heeft u geen medische indicatie dan komen de kosten voor voetzorg voor uw eigen rekening. Bij opname wordt u hierover geïnformeerd.