Loopt u steeds tegen dezelfde problemen aan in uw leven? Vindt u het moeilijk om met uw gevoelens om te gaan, wordt u er soms zelfs door overspoeld? Hebt u telkens problemen in het contact met anderen? Misschien loopt u hierdoor zelfs helemaal vast in bijvoorbeeld relatie(s) of werk?

Dan is er mogelijk bij u sprake van een persoonlijkheidsstoornis. Dit wil zeggen dat u – waarschijnlijk als kind al –  een bepaald patroon hebt ontwikkeld om met gevoelens, gedachten, gedrag en contacten om te gaan, maar dat dit patroon ervoor zorgt dat u steeds weer vastloopt. GGz Centraal biedt behandeling aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Voor de reguliere ambulante behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen is een zorgprogramma ontwikkeld. Binnen dit zorgprogramma kunnen we kiezen uit verschillende behandelmodules. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen met u.

Mensen die intensievere behandeling nodig hebben  kunnen voor behandeling terecht bij het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen ambulant intensief.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een (vermoeden van een) persoonlijkheidsstoornis.
Als u een persoonlijkheidsstoornis hebt, dan is dat ook van invloed op het leven van uw naasten. Daarom willen we hen graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt alleen in overleg met u.

Nadat u bij ons bent aangemeld krijgt u een uitnodiging voor een intake. Deze intake bestaat uit een gesprek met een hulpverlener en een vervolgonderzoek door een psychiater of klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zij hebben allemaal ervaring met patiënten met persoonlijkheidsstoornissen en hebben ook kennis van andere psychiatrische aandoeningen. Vervolgens krijgt u een adviesgesprek waarin we uw behandelmogelijkheden met u bespreken.

Zodra uw behandeling binnen het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen start, krijgt u een regiebehandelaar toegewezen. Deze regiebehandelaar coördineert uw behandeling en is uw eerste aanspreekpunt.

Samen met uw behandelaar stelt u behandeldoelen op. Deze worden opgenomen in uw behandelplan en in uw dossier. U kunt alleen worden behandeld als u en uw behandelaar het eens zijn over het behandelplan; er moet overeenstemming zijn. Uw behandeldoelen worden minimaal eens per jaar geëvalueerd, zo nodig vaker. We maken hierbij ook gebruik van de zogenaamde ROM-vragenlijsten, een hulpmiddel om de voortgang van de therapie te evalueren.

We streven er naar dat u – en uw naasten – weten wat een persoonlijkheidsstoornis is en wat de invloed van deze aandoening kan zijn op u en uw omgeving. Doel is dat u gaat begrijpen waarom u op uw manier denkt, voelt en doet. Met dat inzicht kunt u werken aan vermindering van uw klachten en aan uw persoonlijk en maatschappelijk herstel. Vervolgens kijken we met u hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Binnen het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen zijn veel behandelmogelijkheden, zowel individueel als in een groep. Meestal duurt een behandeling langere tijd, gemiddeld  2 á 3 jaar.

Het behandelaanbod – zowel de behandelmodules als behandelvormen – verschilt per locatie. Samen met uw regiebehandelaar beslist u welke behandeling het beste bij u past.

Een aantal behandelmodules is speciaal ontwikkeld voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen:

  • schematherapie
  • dialectische gedragstherapie
  • mentalization based therapy.

Naast psychotherapie kan er medicatie worden voorgeschreven; bijvoorbeeld als u last hebt van depressieve klachten of angstklachten.

Als uw problematiek sterk van invloed is op uw relatie, of als uw partner eveneens kampt met een persoonlijkheidsstoornis, is ook relatietherapie mogelijk.

De intensiteit van de behandeling kan verschillen, van ambulant (meestal eens per week individuele- of groepstherapie) tot deeltijd- en klinische behandeling (waarbij u een aantal dagen per week therapie volgt en/of opgenomen bent), afhankelijk van wat er nodig en mogelijk is.

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van ons online clientportaal Karify.
Hierin kunt u:

  • veilig met uw behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
  • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij ook wetenschappelijk onderzoek uit. Mogelijk wordt u gevraagd of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.