Heb je angstklachten, depressieve klachten of chronische stressklachten? Vind je het erg lastig om met emoties om te gaan en vermijd je situaties? Of loop je vast op het gebied van studie, werk of sociale contacten?

Ben je tussen de 17 en 26 jaar en heb je last van dergelijke klachten, dan kun je bij GGz Centraal terecht voor behandeling. Voor de behandeling van deze groep is het zorgprogramma voor jongvolwassenen ingericht.

Ervaringen met de behandeling

‘Ik liep vast in mijn studie en trok me terug uit mijn vriendengroep. Door mijn behandeling weet ik dat ik last had van depressieve klachten en daardoor ook veel ging vermijden. Nu staat mijn leven weer op de rit!’

‘Eerst wilde ik geen behandeling; ik was toch niet gek!
Maar ik ben blij dat ik de stap gezet heb want door mijn problemen aan te pakken voel ik mij nu veel beter!’

Dit zorgprogramma is bedoeld voor de behandeling van jongvolwassenen (17 – 26 jaar) met angstklachten, depressieve klachten of chronische stressklachten en/of die grote moeite ondervinden  in hun dagelijks leven.

Nadat je bij ons bent aangemeld krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek met een behandelaar die gespecialiseerd is in bovengenoemde problematiek in deze leeftijdsfase.

Het is mogelijk dat we na het eerste intakegesprek nog niet helder genoeg hebben wat er aan de precies hand is. Dan zullen we voorstellen om nader onderzoek te doen. Zo’n onderzoek bestaat meestal uit een diagnostiekdag, waarbij we ook je gezinsleden uitnodigen. Soms wordt ook een psychologisch onderzoek ingepland. Hierna volgt  een adviesgesprek waarin we met jou de behandelmogelijkheden bespreken.

We streven ernaar dat jij en je naasten weten wat er met je aan de hand is en wat er aan te doen is. We werken aan vermindering van je klachten zodat je je (weer) zo goed mogelijk kunt ontwikkelen; zowel op psychologisch, sociaal en maatschappelijk gebied.

Zodra duidelijk is wat precies jouw klachten zijn en hoe we je het beste kunnen helpen, kan je behandeling van start gaan. Omdat jouw klachten en behandeling ook van invloed zijn op het leven je naasten, willen we hen graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt altijd in overleg met jou.

Binnen het zorgprogramma jongvolwassenen zijn veel behandelmogelijkheden, zowel individueel als in een groep. Het gaat om behandelingen van zes maanden tot maximaal twee jaar, waarbij regelmatig een evaluatie plaatsvindt. Zodra de behandeling start krijg je een regiebehandelaar toegewezen. De regiebehandelaar coördineert het zorgproces en is jouw eerste aanspreekpunt.

Wij geven aan jou en je naasten psycho-educatie: dat wil zeggen goede en gestructureerde uitleg over je probleem en de behandeling daarvan. Samen met jou en je direct betrokkenen stellen we een behandelplan op; hierin staan de doelen van je behandeling en hoe de behandeling eruit gaat zien. Het behandelplan wordt opgenomen in  je dossier. De doelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Bij de evaluatie van de behandeling maken we gebruik van ROM-vragenlijst.

Bij individuele behandeling kun je denken aan structurerende-steunende gesprekken of psychotherapie (zoals cognitieve gedragstherapie).

Sommige problemen kunnen beter in groepsverband behandeld worden. In een groep kun je inzichten verwerven en vaardigheden oefenen. Bij groepsbehandeling kun je denken aan emotie-regulatietraining, socialevaardigheidstraining, cognitieve gedragstherapie of inzichtgevende therapie.

Als je problemen hebt die om intensievere behandeling vragen, dan kun je deeltijdbehandeling volgen. Deze groepsbehandeling – 1 of 2 dagen per week –  bestaat uit verschillende therapievormen gericht op jouw persoonlijke doelen.

Tijdens de behandeling zijn gezins- en relatiegesprekken mogelijk.  Als er sprake is van een verstoorde relatie met naasten geven wij handvatten om met de problemen om te gaan.

Als je bij GGz Centraal in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Hier vind je belangrijke informatie over je aandoening en opdrachten waarmee je je  –  samen met een naaste –  kunt voorbereiden op je behandeling.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

  • veilig met je behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten in het kader van je behandeling maken
  • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Ben je tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Binnen GGz Centraal wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met psychiatrische aandoeningen, nu en in de toekomst. U zult daarom altijd gevraagd worden of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.