Beheerst angst uw leven? Of moet u herhaaldelijk dwanghandelingen uitvoeren? Belemmert dit u in uw dagelijkse bezigheden, bijvoorbeeld in uw gezin, vriendenkring of werk? Dan is er mogelijk sprake van een angst- of dwangstoornis. GGz Centraal biedt behandeling aan mensen met angst- en dwangstoornissen.

Voor de behandeling van mensen met angst- en dwangstoornissen is een zorgprogramma ontwikkeld. Binnen dit zorgprogramma kunnen we kiezen uit verschillende behandelmodules. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld gesprekken, therapieën, trainingen of cursussen. De keuze bepalen we uiteraard samen met u.

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen met een ernstige angststoornis of een dwangstoornis. Het gaat om mensen met een

 • paniekstoornis (met agorafobie)
 • sociale angststoornis
 • gegeneraliseerde angststoornis
 • specifieke fobie
 • dwangstoornis
 • verzameldwang
 • huidpulk stoornis
 • haartrek stoornis
 • stoornis in de lichaamsbeleving
 • ziektevrees
 • angst of dwang op andere gebieden dan hierboven genoemd

Nadat u bij ons bent aangemeld krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek bij een psycholoog of psychiater die gespecialiseerd is in angst- en dwangstoornissen. Na de intake volgt een adviesgesprek waarin we met u de behandelmogelijkheden bespreken.

Omdat angst- en dwangstoornissen invloed hebben op het leven van u én uw naasten, betrekken wij uw naasten zoveel mogelijk bij de intake en behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

Binnen het zorgprogramma angst- en dwangstoornissen krijgt u één of twee vaste behandelaren toegewezen, een regiebehandelaar (een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog) en een andere behandelaar. Uw regiebehandelaar stelt met u en eventueel uw naasten uw behandelplan op. Dit plan wordt in uw dossier opgenomen.

De totale duur van de behandeling wordt sterk bepaald door de mate waarin u baat hebt bij de behandeling. De meeste mensen ronden hun behandeling binnen een jaar af.

We streven ernaar dat u en uw naasten goede informatie krijgen over uw aandoening en over mogelijke behandelingen.  Met deze informatie kunt u samen met uw behandelaar en uw naasten een goede keuze maken voor welke behandeling bij u past. Uiteraard werken we aan vermindering van uw klachten. Daarnaast besteden wij aandacht aan persoonlijk en maatschappelijk herstel en kijken wij hoe u een zo zinvol en prettig mogelijk bestaan kunt opbouwen.

De behandelingen die wij bieden zijn onderzocht en effectief gebleken.

Binnen het zorgprogramma angst- en dwangstoornissen zijn veel behandelmogelijkheden, zowel door middel van persoonlijk contact, als via e-health; individueel maar ook in een groep. Bij de start van uw behandeling bespreekt u met uw behandelaar uw behandeldoelen. Vervolgens worden deze doelen iedere 8 weken samen met u besproken. Dit doen we onder andere aan de hand van een vragenlijst (ROM-vragenlijst) over de ernst van uw klachten en het effect van de behandeling. We noemen dit een behandelevaluatie. Tijdens deze evaluaties beslissen wij samen met u of de behandeling afgerond of  voortgezet kan worden. Soms blijkt op zo’n moment dat de behandeling of behandeldoelen bijgesteld moeten worden.

Door middel van verschillende behandelmodules (bijvoorbeeld: gesprekken, therapieën, trainingen) werken we aan uw behandeldoelen. Sommige modules zijn standaard, er zijn ook keuzemodules.

Meestal bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie en/of medicatie. Afhankelijk van o.a. de ernst van de klachten, eventuele andere problematiek en eerdere behandelervaringen, wordt samen met u de meest passende behandeling gekozen.

 • Cognitieve behandeling
  Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om een klacht-gerichte behandeling. De nadruk ligt op de samenhang van gedachten, gevoelens en gedrag die met uw angstklachten te maken hebben. U leert de gedachten waar te nemen, te analyseren en te veranderen. Verder maken we samen met u een oefenprogramma. Hiermee gaat u uzelf stapsgewijs blootstellen aan de situaties die angst oproepen. Dit noemen we ‘exposure’. Door exposure neemt de angst na verloop van tijd af.
  Sommige mensen hebben naast angstklachten last van problemen als: afhankelijkheid, perfectionisme, relatieproblemen, onverwerkte trauma’s of gestagneerde rouw. Als het nodig is besteden wij hier in de behandeling aandacht aan.
 • Medicamenteuze behandeling
  Meestal worden bepaalde antidepressiva ingezet die een specifieke werking tegen angst- en dwangklachten hebben.
 • Naast deze behandelingen besteden we met u aandacht aan het herstel van uw sociale en beroepsmatige functioneren.

Binnen het zorgprogramma angst- en dwangstoornissen worden poliklinische behandeling, deeltijd- en klinische behandeling geboden.

 • poliklinisch
  Bij poliklinische behandeling spreekt u uw behandelaar meestal eens per week, of wordt u met medicijnen behandeld waarvoor u enkele gesprekken met een psychiater hebt. Dit kan eventueel in combinatie met een groepstherapie die eens per week plaatsvindt. Voor veelvoorkomende klachten bieden we naast individuele therapie standaard groepsbehandeling aan. (Zie voor meer informatie www.marinadewolfcentrum.nl.)
  Als uw klachten na poliklinische behandeling voldoende zijn afgenomen en uw functioneren voldoende is hersteld, verwijzen wij u terug naar de huisarts. Wanneer de angst- of dwangklachten zijn afgenomen of zelfs verdwenen zijn maar uw functioneren wordt nog belemmerd door andere klachten of problemen, kun uw behandelaar u verwijzen naar een andere behandeling.
 • deeltijd- of klinische behandeling
  Nemen uw klachten niet of onvoldoende af door poliklinische behandeling (of heeft al poliklinische behandeling achter de rug) dan bestaat er de mogelijkheid van een vierdaagse deeltijdbehandeling of een klinische behandeling. Beide duren – na een voorbereidende fase – drie maanden, gevolgd door een nazorgfase. Ook in de deeltijd- en klinische behandeling staan cognitieve gedragstherapie en medicamenteuze behandeling op de voorgrond. Dit behandelaanbod is echter veel intensiever dan de poliklinische behandeling. U krijgt hier veel begeleiding bij uw oefenprogramma. Ook kunt u hier – op indicatie – verschillende vaktherapieën en gezins- of relatietherapie volgen.

Als u bij GGz Centraal in behandeling komt, krijgt u een account voor ons online clientportaal Karify. Hier treft u belangrijke informatie over uw angst-of dwangstoornis en opdrachten waarmee u zich –  samen met uw naaste –  kunt voorbereiden op uw behandeling.

Tijdens uw behandeling kunt u via Karify:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken
 • op ieder gewenst moment uw online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Bent u tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens u beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

Binnen het zorgprogramma angst- en dwangstoornissen wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met angst- en dwangstoornissen, nu en in de toekomst. U zult daarom altijd gevraagd worden of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden gebruikt  voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.