Voor sommige mensen met psychiatrische problematiek is het (nog) te moeilijk om zelfstandig te wonen.

Dan kan beschermd wonen of ambulante woonbegeleiding een optie zijn.

Is het voor u ten gevolge van uw psychiatrische problematiek nog lastig om zelfstandig te (gaan) wonen? Dan kan ambulante woonbegeleiding iets voor u zijn.

Ambulante woonbegeleiding vindt plaats bij u thuis. Hoe vaak en hoe lang een begeleider bij u komt hangt af van uw indicatie. Als het mogelijk is zal de begeleiding na verloop van tijd worden afgebouwd. Maar het kan ook zijn dat iemand blijvend een ‘vinger-aan-de-pols contact’ nodig heeft om te kunnen functioneren.

waar
GGz Centraal biedt ambulante woonbegeleiding in de regio Veluwe & Veluwe Vallei: in Barneveld, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en ’t Harde, Veenendaal en Zeewolde. In Ermelo en Barneveld zijn speciale woongroepen voor mensen met een vorm van autisme.

beschikking, aanmelding en intake
Voorafgaand aan uw aanmelding, dient u een Wmo-beschikking aan te vragen bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Het is verstandig u hierin te laten ondersteunen door een huisarts of hulpverlener. Ook kunt u gratis gebruik maken van de ondersteuning van MEE. Om voor ambulante woonbegeleiding in aanmerking te kunnen komen hebt u een beschikking nodig voor individuele begeleiding of wooncoaching.

Vervolgens kunt u zich aanmelden door (evt. samen met uw huisarts of hulpverlener) het aanmeldingsformulier in te vullen. Hierna vindt een intakegesprek plaats en zullen verdere afspraken worden gemaakt.

meer informatie
regio Zuid
(Nijkerk en Barneveld):
Jelle van de Kraats,
j.vandekraats@ggzcentraal.nl
0342 412382

regio Noord
(Putten, t/m ’t Harde en Zeewolde):
Fleur Mensink
f.mensink@ggzcentraal.nl
0341 551288 of 06 10209008

Is het voor u ten gevolge van uw psychiatrische problematiek (nog) te moeilijk om zelfstandig te wonen? Dan kan beschermd wonen een oplossing zijn.

Beschermd wonen biedt mensen de mogelijkheid om met meerdere mensen in een huis in een gewone buurt te wonen. Zij hebben ieder een eigen kamer en delen een woonkamer, keuken, badkamer en tuin. Er wordt vaak samen gekookt en gegeten en iedereen helpt naar vermogen mee om het huishouden draaiend te houden. Regelmatig komt er een begeleider langs ter ondersteuning van de bewoners.

Sommige locaties voor beschermd wonen bieden nog andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld:

  • logeerkamers voor als iemand even vanuit zijn thuissituatie een time-out nodig heeft. Dit is kortdurende, lichte zorg.
  • trainingsappartementen voor mensen die in korte tijd vaardigheden willen leren die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen

aanmelding en intake
Als u wilt kunt u eerst een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek in de woonvorm van uw voorkeur. U kunt dan kennismaken en de sfeer proeven. Bevalt het u dan kunt u voorafgaand aan de aanmelding een WMO-beschikking voor verblijf aanvragen. Waar u dit moet doen hangt af van de regio waarin uw gemeente valt.

U kunt deze informatie verkrijgen door te bellen met het WMO loket van uw gemeente en daar aan te geven dat u een beschikking voor beschermd wonen wil aanvragen. Zij zullen u naar de juiste plek doorverwijzen. Het is verstandig u hierin te laten ondersteunen door een huisarts of hulpverlener. Ook kunt u gratis gebruik maken van de ondersteuning van MEE.

Als u deze Wmo-beschikking toegewezen hebt gekregen dan kunt u zich aanmelden door (evt. samen met uw huisarts of hulpverlener) een aanmeldingsformulier in te vullen. Na uw aanmelding nodigen we u uit voor een intakegesprek en zullen verdere afspraken worden gemaakt.

waar
GGz Centraal heeft locaties voor beschermd wonen in Barneveld, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en ’t Harde.
Wilt u een overzicht van al deze locaties? Ga naar  ‘waar vindt u ons’ en zoek op trefwoord ‘beschermd wonen’.