Eén behandelaar – de regiebehandelaar – coördineert het zorgproces en is uw eerste aanspreekpunt. Welke behandelaar dat is, wordt mede bepaald door de fase in de behandeling waarin u zich bevindt.

Het kan zijn dat u in de diagnostiekfase een andere regiebehandelaar heeft dan in de behandelfase. De regiebehandelaar kan, als dat beter is voor uw behandeling, sommige taken delegeren aan een andere behandelaar. Deze behandelaar kan dan uw eerste aanspreekpunt binnen de behandeling zijn.

Wie uw regiebehandelaar is en of er taken worden gedelegeerd, wordt voorafgaand aan de (fase van de) behandeling met u besproken. U krijgt dan ook te horen met wie u eventueel contact op kunt nemen als uw regiebehandelaar afwezig is.

Wie kan regiebehandelaar zijn:

  • ambulante zorg: De psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ en de GZ-psycholoog kunnen regiebehandelaar zijn.
  • klinische zorg: De psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ en de GZ-psycholoog kunnen regiebehandelaar zijn.
  • verslavingszorg: De psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ GZ-psycholoog en de verslavingsarts KNMG kunnen regiebehandelaar zijn.
  • ggz voor ouderen: De psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ GZ-psycholoog en specialist ouderen geneeskunde kunnen regiebehandelaar zijn.