Alle afspraken over uw behandeling worden vastgelegd in uw behandelplan.

De inhoud van een behandelplan bestaat uit:

  • probleem: de hulpvraag en een probleemanalyse, diagnose
  • doel: uw wensen en doelen en de doelen van de behandeling
  • afspraken over de activiteiten of methoden van de behandeling (bijv. over medicijnen), afspraken over de frequentie en de plaats van de behandeling, afspraken over wanneer de resultaten worden besproken, de verwachte duur van de behandeling

Een behandelplan wordt eerst met u doorgesproken. Als u en de hulpverlener tot overeenstemming komen en u hebt – mondeling of schriftelijk – ingestemd met het behandelplan dan kan de behandeling starten. Gedurende de behandeling wordt het behandelplan met regelmaat besproken en eventueel bijgesteld.

Voor mensen die geen behandeling maar begeleiding krijgen geldt dat er een begeleidingsplan wordt opgesteld. Bijvoorbeeld bij beschermd of begeleid wonen. De richtlijnen voor een begeleidingsplan komen in grote lijnen overeen met die voor een behandelplan.

dwangbehandeling
In bijzondere gevallen kan behandeling onder dwang plaatsvinden. Dit geldt voor cliënten in uitzonderingssituaties. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ).