Bent u 60 jaar of ouder en hebt u last van psychische of psychiatrische problemen die de huisarts (samen met de POH of psycholoog eerste lijn) onvoldoende kan behandelen? Dan kan uw huisarts u verwijzen naar de specialistische ouderenpsychiatrie van GGz Centraal.

Oudere mensen krijgen te maken met allerlei veranderingen: lichamelijke achteruitgang, verlies van naasten, soms verminderen sociale contacten of er kunnen cognitieve problemen ontstaan. Dit kan psychische problemen veroorzaken of – als iemand al kampt met psychische problemen – van invloed zijn op het beloop ervan. Het behandelen van ouderen vraagt om een specifieke aanpak.

welke klachten?
U kunt bij ons terecht als u bijvoorbeeld last hebt van:

  • ernstige somberheid;
  • voortdurende angsten;
  • verwardheid;
  • verslaving die samen gaat met psychiatrische problemen;
  • lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak kan worden gevonden;
  • autisme;
  • psychotische aandoeningen;
  • schizofrenie.

wat kunt u verwachten?
Voordat de behandeling begint, willen we eerst weten wat er precies aan de hand is. Daarom nodigen we u eerst uit voor een intakegesprek. Vervolgens zullen we een behandelvoorstel voorleggen. Als u daarmee instemt kan de behandeling starten.

Tijdens de behandeling willen we er samen met u aan werken dat u weer zo zelfstandig en prettig mogelijk kunt leven. Daarbij werken we eventueel samen met hulpverleners van andere instellingen en betrekken we uw naasten als dat mogelijk is.

waar kunt u terecht?

Almere: Meregaard en Flevoziekenhuis
Amersfoort: Westsingel en Eikenstaete
Barneveld: Bouwheerstraat
Ermelo: Eikenstein, Groenehaege en Oosterhoorn
Harderwijk: St Jansdal
Hilversum: Rembrandthof
Lelystad: Meerzicht
Nijkerk: Havenstraat
Wezep: Beatrixlaan