vaktherapie

Wat is vaktherapie? Bij vaktherapieën wordt methodisch een ervaringsgerichte manier van werken ingezet:  vooral ‘doen’ en ‘ervaren’ staan centraal. Al doende wordt u zich bewust(er) van uw problemen. Maar u gaat ook experimenteren met ander gedrag waardoor u  nieuwe ervaringen kunt opdoen. Bij GGz Centraal bieden we verschillende vaktherapieën:

 In beeldende therapie wordt op een laagdrempelige manier gewerkt met diverse beeldende materialen (verf, klei, krijt, etc.) om veranderings- en ontwikkelingsprocessen in gang te zetten.  Tijdens de therapie kunnen cliënten zintuiglijke, fysieke en emotionele ervaringen opdoen. Het ‘product’ is een afspiegeling van het proces en de betekenis die de cliënt eraan toekent. Er wordt een verband gelegd tussen ervaringen tijdens het beeldend werken (gevoelsbeleving, het maken van keuzes, omgaan met conflicten, ervaren van eigenheid) en ervaringen buiten de therapie, in het dagelijks leven.
Beeldende therapie kan worden ingezet voor cliënten die het lastig vinden om zichzelf, hun ervaringen of emoties te verwoorden. Maar ook voor cliënten die juist zo gemakkelijk praten dat zij er niet toe komen om stil te staan en te ervaren.

In dramatherapie worden drama- en theaterwerkvormen ingezet waarbij cliënten  verschillende posities en rollen kunnen innemen. Dat geeft ze de mogelijkheid te oefenen en experimenteren met nieuw gedrag. Kernprocessen in dramatherapie gaan over: lichamelijke expressie, projectie, relatie tussen fictie en reële gevoelens, empathie en distantie, presentatie en interactie. Essentieel voor die proces is het geven van betekenis aan de ervaringen.

Bij muziektherapie worden muzikale middelen ingezet om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Er zijn velerlei muzikale functies: het oproepen van herinneringen, associaties en emoties, het ervaren van jezelf als persoon in de muziek, het raken aan emoties, het ervaren van ordening en structuur en het ervaren van lichamelijke reacties.

Deze therapie maakt gebruik van interventies gericht op lichaamsbeleving, lichaamsbewustzijn en bewegingsgedrag. De werkvormen kunnen de cliënt letterlijk in beweging laten komen of stil laten staan bij de betekenis van interactioneel bewegingsgedrag. Psychomotorische therapie kan ook gericht zijn op de beleving van het lichaam.