Als je te maken hebt met psychische klachten, worstel je soms ook met je lichamelijke gezondheid en welzijn. Bij mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen zijn lichamelijke gezondheidsproblemen zelfs de hoofdoorzaak van een sterk verkorte levensverwachting.

Het is niet makkelijk om daar verbetering in aan te brengen. Het kan lastig zijn om de motivatie te vinden voor een gezonde en actieve leefstijl. Daarnaast vergroot medicatie vaak de kans op gewichtstoename en andere bijwerkingen zoals sterke hongergevoelens. Deze bijwerkingen kunnen leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en andere complicaties. Juist door dit soort uitdagingen is aandacht voor leefstijl iets wat continu aandacht vergt.

Bij GGz Centraal zetten we ons daarom al een aantal jaren actief in op dit gebied. En we zijn continu op zoek naar de beste manieren om de lichamelijke gezondheid te monitoren, te verbeteren én vervolgens ook te behouden. Wij hebben verschillende initiatieven gebundeld die kunnen bijdragen aan een gezonde leefstijl.

leefstijl in de verschillende regio’s

leefstijlprojecten GGz Centraal-breed

Het screenen op somatiek en bijwerkingen van psychofarmaca van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is een speerpunt van GGz Centraal. In alle regio’s zijn opgeleide leefstijlcoaches die leefstijlbegeleiding aanbieden aan patiënten. In 2015 en 2016 werd de Somatische mini Screen geïntroduceerd en geïmplementeerd waardoor alle patiënten op somatische risico’s en complicaties gescreend kunnen worden. Worden er risico’s geconstateerd dan kunnen patiënten verwezen worden naar de polikliniek bijwerkingen en/of leefstijlcoaching.

Binnen GGz Centraal doen we onder andere wetenschappelijk onderzoek naar lichamelijke gezondheid en leefstijl.
Lees meer over het leefstijlonderzoek.

Voor nieuwe leerlingen verpleegkunde is leefstijl onderdeel van hun opleiding. Door zich in eerste instantie zelf te bevragen op hun eigen (on-)gezond gedrag, leren de opleidelingen zich te verplaatsen in de uitdagingen van hun patiënten en cliënten. Van daaruit ondervinden zij hoe zij anderen in verandering van dat gedrag kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering.

 FACT Ermelo, FACT Almere en FACT Amersfoort-Noord doen mee aan een landelijke studie die een leefstijlinterventie voor deze doelgroep onderzoekt  (de SMILE studie). De teams zijn hier te vinden.

meer info

Meer informatie? Neem contact op met Katinka Hellweg: k.hellweg@ggzcentraal.nl