Heb jij regelmatig last van heftige en sterk wisselende emoties? Kom je vaak in conflict met mensen en is dat problematisch in vriendschappen en relaties? Of vind je het juist heel moeilijk om voor jezelf opkomen?

Dan zou er bij jou sprake kunnen zijn van kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis. GGz Centraal heeft een speciaal zorgprogramma voor jongeren  met dergelijke klachten: ‘HYPE’.
HYPE staat voor ‘Helping Young People Early’.

HYPE is een behandeling voor jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 25 jaar die moeite hebben in de omgang met zichzelf en met anderen. Ze hebben (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Het kan zijn dat je al langere tijd klachten hebt en dat je merkt dat je steeds opnieuw in dezelfde patronen vastloopt. Het lukt je misschien niet goed om met je emoties om te gaan, relaties en vriendschappen lopen vaak mis, je komt snel in conflicten terecht of je durft niet goed voor jezelf op te komen. Vaak is het dan moeilijk om werk of studie vol te houden.

intake
Nadat je bent aangemeld krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek bij een behandelaar die gespecialiseerd is in behandeling van jongeren en jongvolwassenen met deze problematiek. Het intakegesprek is gericht op je gedrag, je gedachten en je gevoelens. Wij bespreken niet alleen hoe het nu met je gaat, we kijken ook naar de belangrijke factoren die een rol hebben gespeeld in je ontwikkeling. Daarom betrekken we ook graag ouders en andere belangrijke mensen bij de behandeling.

diagnostiektraject
Op basis van het intakegesprek spreken we met jou een diagnostiektraject af. Zo’n diagnostiektraject bestaat uit:

  • een vragenlijstonderzoek
  • een gesprek over je ontwikkeling tot nu toe
  • een diagnostisch interview met een psychiater of klinisch psycholoog
  • een gezinsonderzoek

Soms vindt er nog aanvullend psychologisch onderzoek plaats zoals: een intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en/of persoonlijkheidsonderzoek. Na de diagnostiekfase bespreken we met jou en je naasten wat de diagnose is en welke behandeling het best bij jou past.  HYPE is daarbij een van de mogelijkheden.

de behandeling
HYPE  is een individuele behandeling die bestaat uit psychotherapie, in combinatie met bijvoorbeeld gezinsgesprekken en gesprekken gericht op praktische ondersteuning bij school of werk of andere voor jou belangrijke zaken. Ook gesprekken bij een crisissituatie behoren tot de mogelijkheden.
Uit onderzoek is gebleken dat deze behandeling goede resultaten biedt.

Wij helpen je te onderzoeken waarom  je steeds vastloopt en kijken met je hoe het anders kan. We werken aan vermindering van je klachten zodat je je (weer) zo goed mogelijk kunt ontwikkelen; zowel op psychologisch, sociaal en maatschappelijk gebied.

Zodra duidelijk is wat precies jouw klachten zijn en hoe we je het beste kunnen helpen, kan je behandeling van start gaan. Omdat jouw klachten en behandeling ook van invloed zijn op het leven je naasten, willen we hen graag bij de behandeling betrekken. Dit gebeurt altijd in overleg met jou.

Zodra de behandeling start krijg je een regiebehandelaar toegewezen. De regiebehandelaar coördineert het zorgproces en is je eerste aanspreekpunt.

Het doel van de behandeling is dat je je problemen beter begrijpt, patronen onderzoekt in je relatie met anderen en dat je oefent met nieuwe, helpende of gezonde patronen. Bij de start van je behandeling stel je doelen op die voor jou belangrijk zijn en die jij in de behandeling wilt gaan bereiken. Deze behandeldoelen worden opgenomen in je behandelplan en in je dossier. Je kunt alleen worden behandeld als jij en je behandelaar het eens zijn over het behandelplan; er moet overeenstemming zijn.

Regelmatig vindt een evaluatie plaats waarbij jij, je naasten en je vaste behandelaar aanwezig zijn. Dan bekijken we of uw behandeldoelen bijgesteld moeten worden. We maken daarbij ook gebruik van de zogenaamde ROM, een hulpmiddel om de voortgang van de therapie te evalueren.

HYPE is een ambulante behandeling die bestaat uit maximaal 16 psychotherapiesessies. Daarnaast kunnen we nog gesprekken plannen waarin andere zaken aan de orde komen. Zo kunnen er bijvoorbeeld, in overleg met jou, gezamenlijke gesprekken plaatsvinden met jou en je ouders of vriend/vriendin. Er kan ook een gesprek in het kader van praktische ondersteuning plaatsvinden.

Normaal gesproken is er één gesprek per week. Na afloop van de behandeling volgt een periode van maximaal 6 maanden, waarin je nog af en toe een gesprek kunt hebben. Je kunt dan de dingen bespreken waar je nog tegenaan loopt.

Als je bij GGz Centraal in behandeling komt, krijg je een account voor ons online clientportaal Karify. Hier vind je belangrijke informatie over je aandoening en opdrachten waarmee je je  –  samen met een naaste –  kunt voorbereiden op je behandeling.

Tijdens je behandeling kun je via Karify:

  • veilig met je behandelaar communiceren
  • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
  • huiswerkopdrachten in het kader van je behandeling maken
  • op ieder gewenst moment je online dossier bekijken (deze functie komt dit jaar beschikbaar)

Ben je tevreden over onze zorg, of zijn er zaken die volgens jou beter kunnen? Om dat te weten te komen zetten we verschillende instrumenten in: vragenlijsten,  spiegelgesprekken, kwaliteitstoetsing vanuit cliëntperspectief en een cliëntenpanel. Ga naar meer info over deze instrumenten.

In GGz Centraal wordt wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Dit om bij te dragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen, nu en in de toekomst. Het kan zijn dat je gevraagd worden of gegevens over (de ernst van) je klachten en (de aard van) je behandeling mogen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat je geheel vrij dit te weigeren. Als je wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat jouw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot jou herleidbaar zijn.