Bent u op zoek naar een goede daginvulling? Of wilt u graag weer aan het werk maar weet u niet hoe dat het beste kunt aanpakken?

GGz Centraal biedt op verschillende manieren ondersteuning bij het vinden van dagbesteding of werk. Bekijk ons aanbod:

dagaciviteitencentra (DAC)

GGz Centraal biedt in een aantal DAC’s ondersteuning bij het vinden van dagbesteding of werk.

Amersfoort

Harderwijk

Hilversum

Nijkerk

Nunspeet

dagactiviteiten op Veldwijk

Op landgoed Veldwijk zijn diverse activiteiten beschikbaar die cliënten helpen bij van het vinden van een zinvolle dagbesteding. U kunt daarbij denken aan een inloop, creatieve activiteiten, cursussen en trainingen en arbeidsmatige activiteiten.

U wilt graag (weer) aan het werk. Maar misschien is het lang geleden dat u werk had en is de drempel om te solliciteren nog te hoog. Bureau arbeidsrehabilitatie heeft een aantal praktische trainingen ontwikkeld die u hierbij ondersteunen.

U denkt misschien dat u een betaalde baan nog niet aankunt. Of u hebt al een baan, maar wilt u op termijn iets anders gaan doen. In al deze gevallen is het handig om stap voor stap te werk te gaan. Door de training ‘Stappen naar werk’ kunt u zich grondig voorbereiden op een functie die bij u past.

voor wie
U kunt de training Stappen naar werk doen als u:

 • behandeling/begeleiding krijgt bij GGz Centraal of
 • een indicatie vanuit de WMO hebt.

wat gaat u leren?
Eerst gaat u bezig met het duidelijk formuleren van uw wensen: welk werk vindt u leuk, welk werk niet? Daarna kijkt u wat uw mogelijkheden zijn. Zo kunt u toetsen of het werk dat u graag zou willen doen ook haalbaar voor u is.
U leert uw motivatie en kwaliteiten te onderbouwen. Verder leert u hoe u uzelf als geschikte kandidaat kunt presenteren bij een toekomstige werkgever. Misschien hebt u bepaalde psychische of sociale belemmeringen die van invloed zijn op uw werk. U leert deze te herkennen en te hanteren.
Tot slot maakt u een plan om stap voor stap uw doel te bereiken. U leert hoe u anderen kunt inschakelen om u daarbij te helpen.

hoe gaat de training in zijn werk?
De training bestaat uit vijftien wekelijkse groepsbijeenkomsten van tweef uur. De groep bestaat uit acht tot twaalf personen.
U krijgt een werkmap met daarin verschillende invulopdrachten. Deze maakt u voor een deel tijdens de bijeenkomsten, maar ook voor een deel thuis. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer uitleg, vinden er groepsgesprekken plaats en overlegt u met de andere deelnemers. U werkt voor een groot deel zelfstandig.

Naast de werkmap wordt er gebruik gemaakt van:

 • een aantal oefeningen en opdrachten,
 • een beroepskeuzetest;
 • informatie op internet.

Huiswerkopdrachten bestaan onder andere uit:

 • het opzoeken van informatie over werk dat u aanspreekt;
 • het bespreken van uw wensen ten aanzien van werk met mensen die u goed kennen.

Door het geven van een aantal presentaties wordt u voorbereid op een sollicitatiegesprek. Tijdens een van de laatste bijeenkomsten krijgt u een oefensollicitatiegesprek.

eindresultaat
Aan het eind van de training hebt u in kaart:

 • welke kwaliteiten u hebt;
 • waar u nog aan moet werken (aandachtsgebieden);
 • bij welke vaardigheden u nog begeleiding nodig hebt.

Verder hebt u een portfolio gemaakt met daarin allerlei stukken die aantonen wat uw kwaliteiten zijn.

praktische informatie
De training start in september en februari, mits er voldoende aanmeldingen zijn. De bijeenkomsten worden gegeven door  bureau arbeidsrehabilitatie, in activiteitencentrum Berkenhof, Landgoed Veldwijk.

Bent u ingeschreven als cliënt bij GGz Centraal, dan zijn er voor u geen kosten aan de training verbonden. Eventuele reiskosten komen wel voor eigen rekening. Bent u niet bij GGz Centraal ingeschreven dan kunt u informeren naar de mogelijkheden bij de medewerkers van bureau arbeidsrehabilitatie.

meer informatie en aanmelding
U kunt zich ook door uw behandelaar of begeleider laten aanmelden. Wilt u meer weten over de training?  Neem dan contact op met een van de medewerkers van bureau arbeidsrehabilitatie:
    Rinus Brouwer
•    Elise van de Lagemaat
•    Heidi Maarseveen

In de weken voorafgaand aan de training krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Vervolgens krijgt u een brief met cursusdata.

De training stappen naar werk bestaat al vele jaren en heeft zijn succes bewezen. Inmiddels is er ook een aangepaste cursus voor mensen met een autistische stoornis.

U wilt graag aan het werk. Misschien is het lang geleden dat u werk had en is de drempel om te solliciteren nog te hoog. Of u denkt dat u een betaalde baan nog niet aankunt. Misschien hebt u al een baan, maar wilt u op termijn iets anders gaan doen. Daarbij merkt u dat autisme een rol speelt in het werk. In al deze gevallen is het handig om stap voor stap te werk te gaan. Door de training ‘Stappen naar werk voor mensen met autisme.’ kunt u zich grondig voorbereiden op een functie die bij u past.

voor wie
U kunt de training ‘Stappen naar werk voor mensen met autisme’ doen als u:
•    een diagnose binnen het autistisch spectrum heeft en
•    behandeling/begeleiding krijgt bij GGz Centraal of
•    een indicatie voor begeleiding individueel van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebt

wat gaat u leren?
Eerst gaat u bezig met het duidelijk formuleren van uw wensen: welk werk vindt u leuk, welk werk niet? Daarna kijkt u wat uw mogelijkheden zijn. U leert uw motivatie en kwaliteiten te onderbouwen. Verder leert u hoe u uzelf kunt presenteren bij een toekomstige werkgever. U leert uw belemmeringen die van invloed zijn op het werk te herkennen en te hanteren. Tot slot maakt u een plan om uw doel te bereiken. U leert hoe u anderen kunt inschakelen om u daarbij te helpen.

hoe gaat de training in zijn werk?
De training bestaat uit vijftien wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur. De groep bestaat uit vijf á zes personen.
U krijgt een werkmap met invulopdrachten. Deze maakt u voor een deel tijdens de bijeenkomsten, en voor een deel thuis. Tijdens de bijeenkomsten geeft de trainer uitleg, vinden er groepsgesprekken plaats en overlegt u met de andere deelnemers. U werkt ook zelfstandig.

Naast de werkmap wordt er gebruik gemaakt van:
•    een aantal oefeningen en opdrachten,
•    een beroepskeuzetest;
•    informatie op internet.

Huiswerkopdrachten bestaan onder andere uit:
•    het opzoeken van informatie over werk dat u aanspreekt;
•    het bespreken van uw wensen ten aanzien van werk.

Door het geven van presentaties wordt u voorbereid op een sollicitatiegesprek. Tijdens een van de laatste bijeenkomsten krijgt u een oefensollicitatiegesprek.

Aan het eind van de training hebt u in kaart:
•    welke kwaliteiten u hebt;
•    waar u nog aan moet werken (aandachtsgebieden);
•    bij welke vaardigheden u nog begeleiding nodig hebt.
Verder hebt u een portfolio gemaakt die aantoont wat uw kwaliteiten zijn.

praktische informatie
De training start in september en februari, mits er voldoende aanmeldingen zijn. De bijeenkomsten worden gegeven door bureau arbeidsrehabilitatie, in activiteitencentrum Berkenhof, Landgoed Veldwijk.

Bent u ingeschreven als cliënt bij GGz Centraal, dan zijn er voor u geen kosten aan de training verbonden. Eventuele reiskosten komen wel voor eigen rekening. Bent u niet bij GGz Centraal ingeschreven dan kunt u informeren naar de mogelijkheden bij de medewerkers van Bureau arbeidsrehabilitatie..

meer informatie en aanmelding
U kunt zich door uw behandelaar laten aanmelden. Wilt u meer weten over de training neem dan contact op met een van de medewerkers van bureau arbeidsrehabilitatie:
•    Rinus Brouwer
•    Elise van de Lagemaat
•    Heidi Maarseveen

Bent u psychisch uit balans geweest, maar hebt u weer een redelijk evenwicht gevonden en bent u weer aan het werk? Vindt u het lastig om dat evenwicht te bewaren, zeker als er sprake is van stress, problemen of conflicten? Dan is deze trainingsmodule misschien iets voor u.

wat is het doel van de training?
Het doel van de training zelfvertrouwen in je werk is dat u vaardiger en weerbaarder wordt zodat u ook in moeilijke situaties uw balans kunt bewaren. En dat uw vertrouwen groeit dat u ook in die situaties zelf de regie in handen kunt houden.

wat komt er aan de orde?
U staat bewust stil bij verschillende werksituaties. Deze bespreken en analyseren we. U krijgt tips aangereikt van de trainer en van de andere deelnemers. Van daaruit kunt u tot nieuwe inzichten komen. Vervolgens gaat u in uw eigen werksituaties doelgericht oefenen met nieuwe vaardigheden en technieken. We maken gebruik van oefeningen, spelvormen, leesopdrachten, invulopdrachten en huiswerkopdrachten.

de volgende thema’s worden besproken:

 • omgaan met stress en tijdsdruk
 • probleemsituaties aanpakken op je werk
 • opkomen voor jezelf op het werk
 • gedachtenpatronen (helpende en niet-helpende gedachten)
 • omgaan met conflicten en kritiek op het werk

wat wordt er van u verwacht?

 • u hebt (betaald of vrijwilligers) werk
 • u wilt aan de slag gaan met lastige situaties op uw werk die u graag veranderd wilt zien. Dit kan te maken hebben met uzelf, met de omgang met collega’s en/of met algemene situaties op het werk
 • u wilt actief deelnemen aan groepsgesprekken, oefeningen en spelvormen
 • u gaat aan de slag met wat u geleerd hebt
 • u bent 100% aanwezig tijdens de bijeenkomsten
 • u spreekt niet met mensen buiten te training over de andere deelnemers en wat zij tijdens de training ter sprake brengen

de groep
We streven naar een groep van ongeveer acht personen. Deze groep komt wekelijks bij elkaar: er zijn negen bijeenkomsten van anderhalf uur.

praktische informatie?
Bij voldoende aanmeldingen gaat er een training van start. De training vindt plaats in activiteitencentrum Berkenhof.

kosten
Bent u ingeschreven als cliënt bij GGz Centraal, dan zijn er voor u geen kosten aan de training verbonden. Eventuele reiskosten komen wel voor eigen rekening. Bent u niet bij GGz Centraal ingeschreven dan kunt u informeren naar de mogelijkheden bij de medewerkers van bureau arbeidsrehabilitatie.

meer informatie en aanmelden
U kunt zich door uw behandelaar laten aanmelden. Wilt u meer weten over de training neem dan contact op met een van de medewerkers van bureau arbeidsrehabilitatie:

 • Rinus Brouwer
 • Elise van de Lagemaat
 • Heidi Maarseveen

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Als de uitkomst van dit gesprek voor beide partijen positief is, dan kunt u aan de training deelnemen.

tip
Bespreek vooraf met uw begeleider of behandelaar of deze training bij u past.

Het doel van de training “Motivatie werkt!” is om cliënten die aan het werk zijn of aan het werk willen, te motiveren om zelf stappen te ondernemen richting werk.

Cliënten worden aangespoord om de regie over hun leven in eigen hand te nemen.
“Motivatie is de passie, enthousiasme, verlangen, streven en werken wat u doet om uw doelstelling tot stand te brengen”. Motivatie is de prikkel die mensen in gang zet om stappen te zetten; ze zijn bereid om zich ergens voor in te spannen.
De motivatietraining ondersteunt cliënten om erachter te komen waar ze gemotiveerd van raken en op welke manier ze hun motivatie willen inzetten. Het belang van motivatie is dat mensen doelen kunnen stellen en leren behalen. Wanneer u een doel hebt, krijgt meer controle over uw leven en kunt u focussen op wat u wilt.

De training duurt 12 weken en bestaat uit 6 groepsbijeenkomsten en 6 individuele gesprekken. De groepsbijeenkomst zal 2 uur duren, met een pauze van 10 minuten. In deze twee uur wordt er aandacht besteed aan het thema van de bijeenkomst, opdrachten en het huiswerk.

meer informatie en aanmelden
Uw behandelaar kan u voor deze training aanmelden.
Wilt u meer weten over de training neem dan contact op met de medewerkers van bureau arbeidsrehabilitatie:

Rinus Brouwer
Elise van de Lagemaat
Heidi Maarseveen

dagactiviteiten in Amersfoort

Bureau Dagactiviteiten biedt op locatie Zon & Schild een gevarieerd pakket aan activiteiten. We gaan samen met u op zoek naar uw kwaliteiten, talenten en wensen. Uw wens is ons uitgangspunt. Daarom vragen we u ook regelmatig om mee te denken over uw weekprogramma en over onze manier van werken. Wij bieden verschillende vormen van dagactiviteiten aan:

In het dagelijkse leven kom je allerlei lastige situaties tegen. Soms weet je niet goed hoe je die op moet lossen.

Wanneer u bij ons in behandeling bent kunt u gebruik maken van diverse trainingen. Per behandelprogramma hebben we een aanbod van trainingen dat regelmatig worden aangeboden. Hierbij kunt u denken aan:

 • Budgetteren
 • Health 4U
 • Leefstijl
 • Module vrijetijdsbesteding
 • Koken
 • Computerlessen

Indien u niet onder behandeling bent van GGz Centraal kunt u ook gebruik maken van sommige trainingen. Dit kan bijvoorbeeld met een beschikking van de Gemeente. Informeer hiervoor bij h.montijn@ggzcentraal.nl

Gedurende een opname kunt u deelnemen aan activiteiten die plaatsvinden op de locatie Zon & Schild of binnen Dagactiviteiten Centrum de Boeier. Binnen het aanbod van activiteiten is het mogelijk om ondersteuning te krijgen om weer (betaald) aan het werk te gaan of om hulp te krijgen om (weer) een studie te volgen.

IPS-trajectbegeleiding (Individuele Plaatsing en Steun)
In elk  FACT-team in de regio Eemland is een IPS-trajectbegeleider werkzaam. Een IPS-trajectbegeleider kijkt met u hoe u weer betaald aan het werk kunt gaan. U kunt gedurende drie jaar begeleid worden naar een geschikte werkplek. De IPS-trajectbegeleider biedt ook ondersteuning op uw werkplek. Bent u in behandeling bij GGz Centraal en heeft u interesse om weer aan het werk te gaan of een studie op te pakken? Neem dan via uw casemanager contact op met de IPS-trajectbegeleider van uw FACT-team voor een kennismakingsgesprek. Op deze website vindt u meer informatie over de IPS-methodiek.

Voor meer informatie over IPS-trajectbegeleiding neem contact op met het  Sociaal-Psychiatrisch Centrum (SPC)

Werkplekken om ervaring op te doen
Op de locatie Zon & Schild zijn verschillende werkplekken waar u ervaring kunt opdoen op een werkplek. Zo is er een productiewerkplaats, een lunchcafé, een meubelmakerij en een grafische afdeling voor opmaak en printopdrachten.

Trainingen
Binnen verschillende behandelprogramma’s bieden trainers en activiteitenbegeleiders trainingen en cursussen aan die gericht zijn op het ontwikkelen ofherstel  van  vaardigheden. Dat kunnen praktische vaardigheden zijn die hulp kunnen bieden bij het leven na een opname. Er worden bijvoorbeeld trainingen gegeven die u hulp bieden bij het op orde houden van financiën, het reizen met het openbaar vervoer en het gezond leren koken. Daarnaast zijn er trainingen rondom thema’s als verslaving en gezonde leefstijl.

Bent u in behandeling van een FACT-team of verblijft u op Zon & Schild en hebt u hulp nodig bij het vinden van vrijwilligerswerk? Graag helpen wij u bij het vinden van een geschikte plek.

voor wie?
Voor alle cliënten die in behandeling zijn bij een FACT-team in de regio Eemland of in behandeling op locatie Zon & Schild.

meer info

Marjol van den Berg m.vandenberg2@ggzcentraal.nl 06 830 70606

Gerco Ziermans 06 12045260

Op een van de mooiste plekjes van Zon & Schild ligt de Vlindertuin met de daarbij behorende kweektuin.

In de Vlindertuin en kweektuin werken cliënten van Zon & Schild. De vlindertuin, samen met het idyllische witte huisje, bieden een rustig plekje waar je heerlijk kunt werken of ontspannen.

Openingstijden: 
De Vlindertuin is van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 geopend voor bezoekers. Er staat altijd een kopje thee klaar!

contact:
033 4609264

Tweemaal in de week kunt u heerlijk lunchen in lunchcafé Appeltje Eitje op Zon & Schild in gebouw de Gildenhof.

Al jarenlang is Appeltje Eitje een begrip. Elke week is er een ander menu en je kunt er soep, salade en bijzonder belegde boterhammen kopen. In de keuken en de bediening van Appeltje Eitje werken cliënten die ervaring op doen in het werken in de horeca. Het lunchcafé is geopend voor zowel cliënten als medewerkers.

openingstijden:
dinsdag- en donderdagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur

contact:
j.vanroosmalen@ggzcentraal.nl
telefoon: 033 – 4609 284
(op dinsdag- en donderdag van 10:00 – 14:00 uur)

De cliëntenbibliotheek is er voor iedereen, patiënten, familie en personeel. Er zijn boeken, films, muziek en informatie over ziektebeelden, behandeling, belangenverenigingen psychiatrie maar ook ‘uit in Amersfoort’ en kopieer faciliteiten.

 • Boeken: er zijn romans, stripboeken, naslagwerken over diverse onderwerpen, boeken over psychiatrie, ziektebeelden en medicatie. Grootletterboeken en gesproken boeken.
 • Dvd’s: zowel speelfilms als educatieve films, maar ook informatie over psychiatrische ziektebeelden.
 • Cd’s: rekening houdend met de wensen van leden zijn er diverse genres van pop tot klassiek.

Regelmatig worden er nieuwe boeken, cd’s en dvd’s ingekocht, waarbij we uitgaan van de wensen van de leden en lijsten van de meest verkochte boeken, cd’s en dvd’s.

kosten
Voor cliënten : kwartaalabonnement € 2 – jaarabonnement € 6
Voor personeel: kwartaalabonnement € 4 – jaarabonnement € 12
Huur dvd’s: € 0,50 per dag/weekend

Folders: ziektebeelden, behandeling, belangenverenigingen en andere onderwerpen die met uw verblijf hier te maken kunnen hebben. Overige  informatie die u wilt hebben kunnen wij voor u opzoeken op Internet en eventueel bestellen.

openingstijden
maandag t/m donderdag 9:00 – 12:00 uur

contact:
clientenbibliotheekamersfoort@ggzcentraal.nl

De Troefmarkt is een volwaardige supermarkt op de locatie Zon & Schild in Amersfoort.

In deze supermarkt werken dagelijks dagbestedingsmedewerkers en cliënten samen om de klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Naast artikelen voor dagelijks gebruik biedt de Troefmarkt ook tweedehands kleding en zelf gemaakte Zomervogelproducten.

erkend leerbedrijf
De Troefmarkt is een erkend leerbedrijf. Dat wil zeggen dat cliënten hier ervaring kunnen doen die kan helpen om weer in het reguliere werkveld aan de slag te gaan. De Troefmarkt biedt werkzaamheden op alle facetten van het werken in een winkel. Denk hierbij aan vakkenvullen, kassawerk maar ook bestellingen doen en schoonmaken.

openingstijden:
maandag tot en met vrijdag 09:00 uur – 17:00 uur
zaterdag 09:30 uur – 12:00 uur.

meer informatie over werken in de Troefmarkt?
Neem dan contact op met het Bureau Dagactiviteiten en bespreek met een trajectbegeleider de mogelijkheden.

Verschillende afdelingen van GGz Centraal maken Zomervogelproducten.

Wij verbinden het label Zomervogel aan producten wanneer zij voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

 • door mensen die kwetsbaar zijn en toch ook heel sterk
 • daardoor is het product net iets anders dan gewoon
 • zoveel mogelijk duurzame materialen te gebruiken

We gebruiken verantwoord hout voor onze buitenmeubelen, we verwerken gebruikte stoffen tot mooie tassen of we passen originele ontwerpen toe.
Voor kinderen zijn er leuke Zomervogelproducten zoals popjes met een muziekdoosje, knuffel- / tuttelpopjes en kettinkjes maar ook kinderpicknicktafels en kleine buitenstoeltjes.

In de Troefmartkt, de supermarkt en tweedehands kledingzaak op Zon & Schild, kun je de meeste producten vinden.

Voor informatie over de Zomervogelproducten kun je contact opnemen via telefoon nummer: 033 422 80 60 / 73 of mailen metzomervogel@ggzcentraal.nl