Onze locatie Zon & Schild beschikt over een palliatieve unit. Hier kunnen mensen met een psychiatrische aandoending terecht die ten gevolge van een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven zijn beland.

Bij het aanbreken van die laatste levensfase is de zorg gericht op verlichting van het lijden. Hierin staan vier aandachtsgebieden centraal; medisch, psychisch, sociaal en spiritueel. Het doel van deze specialistische zorg is het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de patiënt als voor zijn naaste omgeving.

De palliatieve unit bevindt zich in gebouw Eikenstaete en er is 24 uur per dag, 7 dagen per week verpleegkundige zorg beschikbaar. De verpleegkundigen en verzorgenden worden bijgestaan door vrijwilligers die speciaal voor dit werk zijn getraind. In een huiselijke sfeer wordt de zorg zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Uitgangspunt is dat de laatste fase van het leven en het sterven verloopt op een wijze die past bij de patiënt.

zorgconsulenten
Onze zorgconsulenten kunnen door collega’s van GGz Centraal en van andere zorginstellingen worden ingeschakeld voor advies, vragen en problemen bij psychiatrische patiënten in de palliatieve fase.
Aanvragen voor een consult verlopen via het aanmeldbureau, telefoon 033 – 4609 500.

De palliatieve unit is er voor patiënten met een psychiatrische achtergrond die een ongeneeslijke ziekte hebben en zullen gaan sterven. Er is 24 uur per dag, 7 dagen in de week verpleegkundige zorg beschikbaar. De verpleegkundigen en verzorgenden worden bijgestaan door vrijwilligers, die allemaal een speciale training hebben gevolgd. De unit staat open voor alle mensen met een psychiatrische achtergrond, alle gezindten en leeftijden. Uitgangspunt is dat de laatste fase van het leven en het sterven verloopt op een wijze die past bij de patiënt, met de hoogste mogelijke kwaliteit van leven. In een huiselijke sfeer wordt de zorg zoveel mogelijk persoonlijk afgestemd. De wensen en behoeften van de patiënt staan centraal en vanzelfsprekend ook van zijn- of haar naasten.

Als naast de psychiatrische ziekte zich een somatisch ongeneeslijke ziekte voordoet is er meer specialistische zorg en begeleiding nodig. Zorg die niet altijd mogelijk is in een regulier hospice of in de eigen leefomgeving van mensen met een psychiatrische ziekte. Als een patiënt niet in de eigen omgeving kan of wil sterven, dan is het belangrijk dat hem of haar een plek wordt geboden die daarvoor is ingericht.  Een plek met een huiselijke sfeer. Waar warmte, rust en privacy mogelijk zijn. Een plek met de mogelijkheid voor familie en naasten om 24 uur per dag aanwezig te zijn. Deze plek bevindt zich bij GGz Centraal op de locatie Zon & Schild als onderdeel van het programma Psychiatrie & Somatiek. In het gebouw Eikenstaete is een kleinschalige palliatieve unit met drie patiëntenkamers, een familiekamer, een ruime badkamer en een kleine pantry.

Voor aanmelding zie de folder voor verwijzers

In samenwerking met Claudia Barneveld, coördinator vrijwilligerswerk bij GGz Centraal Zon & Schild, worden vrijwilligers ingeschakeld in de palliatieve zorg. Bij onderzoek is gebleken dat veel patiënten een zeer klein netwerk hebben, vaak in de laatste levensfase alleen zijn en hieraan lijden. Voor verpleegkundigen is het ook moeilijk om tijd vrij te maken om eens rustig bij iemand te kunnen zitten of te waken. Men ziet dat er een behoefte aan is en vindt het ook vaak vervelend dat de mogelijkheden hierin beperkt zijn. Vandaar dat een speciale vrijwilligersgroep opgezet wordt. Een helpende hand om de cliënt meer persoonlijke aandacht en zorg te kunnen geven. Inmiddels zijn de eerste vrijwilligers beschikbaar en is er een training ontwikkeld. Samen met het verpleegkundig team wordt gekeken hoe vrijwilligers ingezet kunnen worden in de zorg.
Mocht u interesse hebben om vrijwilliger te worden kijk dan in de folder voor vrijwilligers of neem contact op met:
Heidi de Kam, telefoon 033 4609481 (secretariaat ouderenpsychiatrie en somatiek) of via de h.dekam@ggzcentraal.nl

‘mijn tante is thuis gestorven’

In 2011 heeft de werkgroep palliatieve zorg een film laten ontwikkelen over de manier waarop stervensbegeleiding binnen het programma Psychiatrie & Somatiek gegeven wordt. De film laat op een mooie indringende wijze zien hoe we binnen GGz Centraal psychiatrische patiënten en hun familie op een waardige manier in het stervensproces begeleiden. Daarmee hopen wij dat GGz Centraal een voorbeeld kan zijn voor andere GGZ-instellingen.