Patiënten die ten gevolge van acute psychiatrische problematiek misschien wel opgenomen zouden moeten worden, kunnen door middel van intensive hometreatment (IHT) toch succesvol thuis worden behandeld.

De laatste jaren zijn er verschillende ACT- en FACT- teams opgezet. Deze teams richten zich op ambulante behandeling van patiënten – in hun eigen omgeving – die langdurig zorg nodig hebben.  Soms hebben deze patiënten ten gevolge van acute problematiek intensievere zorg nodig. Daarin voorziet IHT. Door middel van IHT kan worden voorkomen dat een crisis bij een patiënt niet escaleert en de patiënt moet worden opgenomen.

Bij een IHT-team zijn verschillende disciplines betrokken: een psychiater, arts-assistenten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen en een teamleider.

werkwijze IHT
Eerst krijgt de patiënt een intakegesprek waarin hij of zij samen met de behandelaar concrete doelen opstelt voor de behandeling. Na drie weken worden deze geëvalueerd en eventueel bijgesteld. We kijken continu welke disciplines we het beste kunnen inzetten om de patiënt zo snel mogelijk te laten herstellen.

Hulpverleners bezoeken de patiënt in zijn eigen omgeving. In het begin minimaal 3x en maximaal 7x per week. Na verloop van tijd wordt dit langzaam afgebouwd. De bezoeken worden in overleg met de patiënt gepland.

GGz Centraal biedt IHT in