Er zijn verschillende vormen van ambulante behandeling:

poliklinische behandeling
U komt met een zekere regelmaat naar een locatie van GGz Centraal voor een gesprek of andere vorm van therapie.
Er zijn ook poliklinieken met een specialistische functie, zoals de:

intensive hometreatment (IHT)
U krijgt intensieve psychiatrische behandeling thuis ter voorkoming dat u moet worden opgenomen in een kliniek.
Lees meer over IHT.