Er zijn verschillende vormen van ambulante behandeling:

poliklinische behandeling
Je komt met een zekere regelmaat naar een van onze locaties voor een gesprek of andere vorm van therapie.
Er zijn ook poliklinieken met een specialistische functie, zoals de:

intensive hometreatment (IHT)
Je krijgt intensieve psychiatrische behandeling thuis om opname in een kliniek te voorkomen.
Lees meer over IHT.