In de media heeft de GGZ het momenteel zwaar te verduren. Lange wachtlijsten, personeelstekort en een te hoge werk-regeldruk: dat zijn de onderwerpen die momenteel de boventoon voeren

De Gebruikersvereniging Karify (GVK) gelooft dat het anders kan. Blended behandelen, ofwel het combineren van online en face to face contact, biedt een aantal oplossingen voor de huidige problematiek in de GGZ:

  • Digitale poli’s en nieuwe online entremodules kunnen een bijdrage leveren aan het terugdringen van de wachtlijsten.
  • Cliënten hebben meer mogelijkheden om zelfstandig aan de slag te gaan dankzij online behandelmodules en psycho-educatie. Dat brengt verlichting in de overvolle agenda van behandelaren.
  • Er kan reistijd kan worden bespaard dankzij de mogelijkheid van beeldbellen.
  • Koppelingen tussen het EPD en het cliëntportaal gaan ervoor zorgen dat behandelaren minder administratieve handelingen hoeven te verrichten. En koppelingen zorgen ervoor dat shared decision online beter wordt gefaciliteerd. Zo krijgen cliënten en behandelaren de mogelijkheid om samen het behandelplan op te stellen.

Werkgroepen

Afgelopen woensdag kwamen de bestuurders en de projectleiders van de GVK-leden bij elkaar. Tijdens die bijeenkomst is goedkeuring verleend om met zes werkgroepen blended behandelen naar een hoger plan te tillen.

De werkgroepen gaan aan de slag gaan met de volgende onderwerpen:

  • De werkgroep Content ontwikkelt nieuwe online modules gebaseerd op de expertise van GGZ instellingen en de ervaringen van cliënten.
  • De werkgroep ICT-koppelingen zorgt ervoor dat cliënten in hun portaal beschikken over relevante informatie over hun behandeling.
  • Aan de werkgroep Roadmap de taak om de juiste prioriteiten te stellen, rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen.
  • De werkgroep Implementatie bekijkt hoe Karify nog effectiever ingezet kan worden; met aandacht voor de cultuurverandering die blended behandeling met zich meebrengt.
  • Bij de werkgroep Juridische zaken staat veiligheid voorop. Zij zorgen ervoor dat informatie op een veilige manier wordt uitgewisseld en dat cliënten goed worden geïnformeerd over hun rechten en plichten. Ook anticiperen zij op nieuwe wet- en regelgeving.
  • De werkgroep Nieuwe Producten en Diensten brengt in kaart welke nieuwe producten zullen zorgen voor vooruitgang. Zij brengen focus aan op de innovaties van de toekomst. En kijken hoe een digitale poli, chatbots, Artificial Intelligence en Virtual Reality effectief ingezet kunnen worden.

Samen sterk

Door de krachten van negen instellingen te bundelen zijn we beter in staat om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de GGZ.

De GVK is een samenwerkingsverband van: GGz Centraal, 1 NP, Altrecht, Arkin, Fivoor,  GGz Breburg, GGz Drenthe, GGNet en Vincent van Gogh.