GGz Centraal nodigt belangstellenden van harte uit voor een informatieavond over de toekomst van Zon & Schild. De bijeenkomst is op woensdagavond 18 september 2019 op Zon & Schild in gebouw De Veste. Op deze avond krijg je informatie over de toekomstplannen voor Zon & Schild en kunt je je vragen stellen.

Zon & Schild is in beweging
De inzichten over de zorg aan psychiatrische cliënten veranderden sterk in de afgelopen jaren. Door deze veranderingen verloor een groot gedeelte van het vastgoed op Zon & Schild haar functie. Daarnaast zijn verschillende gebouwen verouderd. De kwaliteit van het vastgoed sluit niet langer aan op de zorg die de cliënten nodig hebben. Dit betekent dat GGz Centraal gaat investeren in nieuwe gebouwen en overbodig vastgoed afstoot. Redenen waarom wij ons beraden op een toekomstbestendige invulling van het terrein.

Ruimtelijk Kader voor Zon & Schild
Voor de herontwikkeling van Zon & Schild stelde de gemeente Amersfoort samen met ons een ‘Ruimtelijk Kader’ op. In dit Ruimtelijk Kader liggen de uitgangspunten en randvoorwaarden vast voor de toekomstige invulling van het terrein. Hierbij gaat het onder andere om onderwerpen als zorg, wonen, duurzaamheid, natuur en cultuurhistorie. Belangrijk om te benadrukken is dat het Ruimtelijk Kader op hoofdlijnen beschrijft welke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. Het is nog geen concreet ontwerp. Een meer gedetailleerde uitwerking van de plannen binnen deze kaders, is onderwerp van de volgende fase.

Informatiebijeenkomst op woensdag 18 september
De bijeenkomst van woensdag 18 september is bedoeld om belangstellenden bij te praten over de laatste stand van zaken rond onze toekomstplannen voor Zon & Schild. GGz Centraal en de gemeente Amersfoort streven er daarnaast naar om de besluitvorming over het Ruimtelijk Kader voor Zon & Schild in het najaar van 2019 te laten plaatsvinden.

Programma
19.15 – 19.30 uur: inloop
19.30 – 19.45 uur: welkomstwoord door Albert van Esterik, voorzitter raad van bestuur
19.45 – ca. 21.00 uur: informatiemarkt. U kunt hier meer informatie krijgen over de toekomstplannen en kaders voor Zon & Schild en uw vragen stellen.

Aanwezig?
Ben je aanwezig op 18 september? In verband met de voorbereidingen is het handig als je je vooraf aanmeldt. Klik hier om je aan te melden.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op: www.ggzcentraal.nl/toekomstzonenschild/