Sommige mensen leven in zorgwekkende omstandigheden. Ze hebben bijvoorbeeld grote schulden, leven in een ernstig vervuild huis, zijn verslaafd of zorgen voor overlast in de buurt. Ze kunnen ondersteuning krijgen maar vermijden zorg of ze weten de juiste weg naar zorg nog niet te vinden. De bemoeizorgteams van Amersfoort brengen hier verandering in. Zij zoeken actief deze mensen op met als doel hen naar passende hulp te leiden.

Nauwe samenwerking
In Amersfoort hebben zeven organisaties de handen ineengeslagen om twee bemoeizorgteams te vormen. Voor de doelgroep jongeren tussen 14 en 27 is er het Jeugd Interventie Team (JIT). Dit team bestaat uit medewerkers van Jellinek, welzijns- en vrijwilligersorganisatie Indebuurt033, het Leger des Heils, EFM support team en Kwintes.  ‘We helpen jongeren tussen de 14 en 27 jaar om inzicht in hun situatie te krijgen en hun hulpvraag te formuleren’, vertelt Froukje Visser van het JIT. ‘Wij helpen laagdrempelig door even te praten of samen een rondje te lopen. We stellen ons naast de jongeren op. Hierdoor vertrouwen ze ons en lukt het vaak om ze uiteindelijk toch bij de hulpverlening te krijgen die ze nodig hebben.’

Voor de volwassen doelgroep is er TeamBAS, wat staat voor Team Bemoeizorg Amersfoort Stad. TeamBAS bestaat uit medewerkers van GGz Centraal, het Leger des Heils, Abrona, De Tussenvoorziening, Jellinek en Kwintes. Vanuit verschillende invalshoeken proberen zij contact te leggen met mensen die om verschillende redenen niet meer in beeld zijn bij de hulpverlening, maar over wie wel zorgen bestaan. Zoals verwaarlozing, verzameldrang, overlast of eenzaamheid.

Weer vertrouwen in hulpverlening
De samenwerking heeft veel voordelen. Froukje: ‘We werken snel, de lijntjes zijn kort, binnen onze eigen organisaties maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld naar de verslavingszorg, het wijkteam of specialistische hulp. Doordat we snel kunnen schakelen en gericht zijn op het verbinden van het netwerk om deze mensen heen, krijgen ze weer vertrouwen in de hulpverlening.’

Samenwerking verzegeld
Om de samenwerking te verduurzamen hebben de partijen op 18 augustus 2020 een samenwerkingsovereenkomst getekend om naast een aantal samenwerkingsafspraken ook randvoorwaardelijke zaken met elkaar te regelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een gezamenlijke werkplek voor de teams, een online werkomgeving en afspraken over personele inzet.

Resultaten door gebundelde expertise
Wendy Gerards, verbindend manager bij teamBAS en het JIT, vertelt: ‘We bieden de bemoeizorg op maat aan. Tijdens teammomenten gebruiken we de kennis, die deze teamleden vanuit hun moederorganisaties meenemen, om tot een juiste aanpak te komen. Teamleden zijn zowel bij de moederorganisatie als in het bemoeizorgteam werkzaam en krijgen als het ware voeding vanuit beide kanten. Het team organiseert ook zijn eigen deskundigheidsbevordering gebaseerd op trends in het werkveld.

Bemoeizorg zien we als een soort ambacht. Op je handen zitten en niet gelijk met oplossingen komen, maar beginnen bij contact maken en luisteren is de basis. Een mooi voorbeeld hiervan uit de praktijk is het verhaal van Hakim.’

tekst: met dank aan Kwintes