Alle afspraken over je behandeling leggen we vast in je behandelplan.

Binnen 9 weken na het kennismakingsgesprek stel je samen met de regiebehandelaar jouw persoonlijke behandelplan op. Daarin staat wat voor behandeling je krijgt. Aan welke doelen je werkt. En hoe je die doelen kunt bereiken. We houden rekening met jouw wensen, mogelijkheden en beperkingen. Als het plan is opgesteld moet je er officieel mee akkoord gaan. Daarmee geef je toestemming voor de behandeling en kan deze gaan starten. Je mag jouw behandelplan altijd inzien.

In het behandelplan staat ook wie uit het behandelteam verantwoordelijk is voor welke onderdelen van de zorg. Ook hier kijken we wat het beste past bij wat jij nodig hebt.

Voor mensen die geen behandeling maar begeleiding krijgen stellen we een begeleidingsplan op. Bijvoorbeeld bij beschermd of begeleid wonen. Dat plan lijkt op een behandelplan.

dwangbehandeling
In bijzondere gevallen kan behandeling onder dwang plaatsvinden. Dat komt minder vaak voor. Deze uitzonderingen staan in de Wet verplichte ggz  (Wvggz). Vanuit die wet noemen we het behandelplan zorgplan.