Op woensdag 6 november 2019 maakten we een mooie stap in de ontwikkeling van de nieuwbouw op de locatie Veldwijk in Ermelo. Onze raad van bestuur tekende met architectenbureau Buro SBH de opdrachtovereenkomst.

De architect en de andere ontwerpende partijen in zijn team werken samen met ons het Programma van Eisen verder uit. Dat gebeurt binnen de ruimtelijke kaders die de gemeente Ermelo vaststelt.

Een belangrijk en bijzonder moment. Na alle inspanningen in de afgelopen maanden door medewerkers, cliënten en familieraad!
We houden jullie op de hoogte.

Hans Hoepel, directeur vastgoedontwikkeling

stuurgroep en ontwerpteam