De gemeente Amersfoort en GGz Centraal praten al enige tijd over de herontwikkeling van het terrein van Zon & Schild. Het beleidsstuk ‘ruimtelijk ontwikkelkader’ werd op 3 december  door de gemeenteraad vastgesteld. Een belangrijke stap voor de nieuwe toekomst van Zon & Schild.

buitenwereld naar binnen halen
Een groot deel van ons instellingsterrein Zon & Schild in Amersfoort is niet langer nodig voor de zorg. Dat biedt ons de kans terrein te verkopen en een nieuwe bestemming te gaan geven. Het terrein ligt een op zeer gunstige locatie in een gebied waar grote vraag is naar woningen. We hebben de unieke mogelijkheid om de buitenwereld naar binnen te halen. Op dit terrein is ruimte voor zo’n 500 woningen in een groen en duurzaam woonmilieu. De opbrengst uit de verkoop is belangrijk om te kunnen investeren in onze zorggebouwen.

randvoorwaarden
De gemeente Amersfoort vroeg ‘H+N+S landschapsarchitecten’ het kader op te stellen. Zij geven aandacht aan de bosrijke omgeving, cultuurhistorie, monumenten, natuurwaarden en duurzaamheid. Het kader geeft richting maar laat ook vrijheid om nieuwe plannen te gaan maken. De toekomstige ontwikkelaar weet hierdoor welke randvoorwaarden de gemeente en provincie stellen.

gemêleerde woonwijk
Over 8 jaar is het ‘klaar’. Dan is Zon & Schild een gemêleerde woonwijk met een ‘zorgzone’, woningen en bedrijven. Mooie plekken waar nieuwe buren welkom zijn. Met woningen in verschillende prijsklassen. Waar je elkaar kunt ontmoeten als je dat wil. Voor een aantal van onze cliënten zal dit een veel prettigere woonomgeving zijn dan in de stad. Daarom realiseren wij ook woningen voor cliënten die wel graag zelfstandig wonen, maar ook de beschutte setting van dit terrein nodig hebben. Zo helpen we de gemeente om oplossingen te bieden aan burgers voor wie het wonen in de stad niet optimaal is. Wij betrekken onze toekomstige bewoners en buren bij de vormgeving van deze bijzondere wijk.

We kunnen nu op zoek gaan naar een partij die deze visie en ambitie gaat vormgeven. Er is al belangstelling van zorgpartners en onze eigen nieuwbouw gaat volgend jaar van start. Daarna is het tijd om nieuwe buren te gaan zoeken.

Op ggzcentraal.nl/toekomstzonenschild/ kun je de ontwikkelingen volgen.

Op de agenda van de gemeenteraad is onder agendapunt 7 het document ‘ruimtelijk kader’ te vinden