Alie van den Berg, directeur en psychiater, heeft besloten eerder met pensioen te gaan. Tot 1 januari 2020 blijft Alie directeur en behandelaar op de Veluwe & Veluwe Vallei. En springt tijdelijk bij als directeur behandelzaken in Eemland. Wij vroegen haar om een terugblik.

‘Als ik jong was zou ik weer voor het mooie vak van psychiater kiezen en ook voor een leidinggevende functie!’

Mijn loopbaan bij GGz Centraal
Op 1 januari 2004 begon ik op de polikliniek van Symfora groep in Amersfoort. Het was de tijd van de eerste behandelprogramma’s en ik werd hoofdbehandelaar van stemmings- en angststoornissen (SAS). Een programma waarin intensieve samenwerking met andere, interne zorgverleners en op- en afschaling van zorg centraal stonden. We hadden een polikliniek, boden behandeling in deeltijd aan en hadden bedden beschikbaar.

Rond 2006 ontstonden de eerste plannen om in het Meander ziekenhuis een psychiatrisch centrum te maken. Een samenwerkingsverband tussen de PAAZ van Meander en de opnameafdeling en SAS van Symfora groep. Karl Wetstein, psychiater van de PAAZ, projectleider Fred Koops en ik bereidden de samenwerking voor. Samen schetsten we de eerste lijnen voor SymforaMeander, met als belangrijkste doel verbetering van de integrale zorg (lichamelijk en geestelijk) voor patiënten. In mei 2011, werd ik directeur behandelzaken Oostelijk Utrecht, nu Eemland. Samen met Leen Kievit die mijn collega directeur bedrijfsvoering werd. We werden al snel geconfronteerd met dramatische bezuinigingen. Dat was in de periode 2012 tot 2015. Het was nogal een uitdaging om de bezuiniging te realiseren en de kwaliteit van zorg zoveel mogelijk te sparen en de motivatie van medewerkers te behouden.

Naast mijn directeursfunctie werkte ik altijd als uitvoerend psychiater en psychotherapeut. In Eemland bij het programma persoonlijkheidsstoornissen op de polikliniek. Binnen de Veluwe op de hoog specialistische afdeling Transit. Een afdeling voor de behandeling van mensen met ernstige trauma gerelateerde aandoeningen. Juist deze combinatie maakte het werk inspirerend voor mij.

Mijn visie op het vak
Ik ben een ‘sociaal psychiater’. Begon ooit binnen een RIAGG en werd later ook relatie- en gezinstherapeut. En daarna opleider sociale psychiatrie.
Ik vind het belangrijk altijd onze cliënt, de mens, in zijn context te zien. Sociaal en in zijn geschiedenis. De basishouding binnen een therapeutische relatie is: acceptatie, menselijkheid en respect voor de cliënt en zijn of haar omgeving. En de deskundigheid van de professional.

Het nieuwe gezondheidsidee van Machteld Huber sloot erg aan op mijn eigen visie. Zij gaat uit van 6 belangrijke levensgebieden voor de kwaliteit van leven van een mens. En legt nadruk op veerkracht en niet op ziekte. Dat is een belangrijke visie binnen GGz Centraal en hebben we op de Veluwe ook volledig omarmd. Als directeur heb ik dit bij onze medewerkers willen stimuleren. Met ook bij hen respect voor hun professionele autonomie. In de patiëntenzorg en ook in het aansturen van teams en klinieken.

Ik stop met een dubbel gevoel met het werk. Vind het eigenlijk te leuk… Maar kies er nu toch voor om samen met mijn man van deze nieuwe periode te gaan genieten.

Alie van den Berg, psychiater
directeur behandelzaken Veluwe & Veluwe Vallei
directeur behandelzaken Eemland a.i.