21-9: Symposium 'De therapeut centraal’

21-09-2017 (09:30) tot 16:15)

Lokatie:

Lukaskerk, Landgoed Veldwijk (Ermelo)

Op 21 september organiseren Top Referente Trauma Centra (TRTC) van Transit (GGz Centraal), GGz Eindhoven, Altrecht, Palier en GGz Drenthe het congres 'de therapeut centraal'.

voor wie?

TRTC-medewerkers, hulpverleners die patiënten met complex trauma en dissociatieve stoornissen behandelen, beleidsmakers, cliënt-en familie vertegenwoordigers

prijs

€135,-

plenaire sprekers

 • Dr. A. (Anton) Hafkenscheid (klinisch psycholoog en psychotherapeut)
  “Nee, het draait hier niet alléén om jou!”
  Patiënten met vroegkinderlijk trauma herhalen soms het drama van een bedorven kindertijd en jeugd in de therapeutische relatie. Therapeuten kunnen hier soms te gekwetst of juist te ‘professioneel’ op reageren. In deze lezing wordt deze dynamiek nader uitgewerkt en geïllustreerd, gevolgd door aanbevelingen om het therapeutisch werken met vroegkinderlijk getraumatiseerde patiënten prettig en productief te maken.
 • C.L.A. (Karin) Wagenaar (psychotherapeut, GZ-psycholoog en klinisch psycholoog)
  ”Herstel van trauma, je kan het niet alleen”
  De behandeling van trauma is zowel voor patiënt als therapeut intensief. Hoe kunnen we als therapeuten ons 'windowof tolerance' zo ruim mogelijk houden, zodat we in staat zijn tot een veilige werkrelatie waarin herstel van trauma mogelijk is? Wat hebben de inzichten vanuit de neuropsychologie en de hechting ons daarin te bieden? Hoe kunnen we de partner betrekken bij het herstel?

workshops

 • Psychodrama als teaminterventiemethode
 • Sensorimotorpsychotherapy
 • Man(nen) zijn: ingewikkeld!
 • Intervisie vorm: de collegiale consultatie
 • Module compassie bij cliënten met CPTSS
 • De praktische toepassing van het NeurosequentialModel door en voor de therapeut
 • Trauma, dissociatie en verslavingsproblematiek…….Geen ruimte zonder grenzen?
 • Zicht krijgen op parallelprocessen op teamniveau en met patiënten met behulp van familieopstellingen
 • AMBIT, een teambenadering voor ernstige hechtingsproblemen
 • Therapeutische gemeenschap 

Accreditatie

wordt aangevraagd

Info en inschrijving

www.trtcnederland.nl

download de vooraankondiging