Als je last hebt van ADHD, dan ben je regelmatig rusteloos. Je bent impulsief, kunt je moeilijk concentreren. Ook heb je moeite om je aandacht erbij te houden. Daardoor is het vaak moeilijk dingen af te maken en te onthouden.

We denken bij ADHD al snel aan kinderen maar ook volwassen hebben het. ADHD is de afkorting van: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dat betekent letterlijk ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’.

Wat kun je na aanmelding verwachten?

KENMERKEN

  • snel afgeleid, moeite met concentreren
  • impulsief
  • hyperactief
  • chaotische gedachtegang
  • druk praten
  • snel dingen kwijt raken
  • moeite met afspraken

Aanmelden & verwijzen

GGz Centraal biedt specialistische diagnositiek, behandeling en begeleiding. Voor deze verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg (ggz) is altijd een verwijzing of een indicatie nodig. Wie voor psychische problemen behandeling nodig heeft kan in eerste instantie terecht bij de huisarts. De huisarts kan zonodig naar GGz Centraal verwijzen.

meer informatie