De adolescentie en jongvolwassenheid vormen een springplank voor de ontwikkeling van cognitieve, sociale en emotionele vaardigheden die jongeren nodig hebben voor hun verdere toekomst. Dit is echter ook de fase waarin veel psychopathologie zich manifesteert. Jongeren met ernstige psychopathologie kunnen zich leeftijdsadequate vaardigheden vaak minder goed eigen maken. Daarom is het van belang ze snel en goed te helpen zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Met 75.000 mensen op de wachtlijst voor GGZ en een wachttijd van tien maanden voor de jeugdzorg, moeten we concluderen dat het snel en goed aansluiten in die cruciale ontwikkelingsfase op dit moment onvoldoende lukt. Daarom richt het Expertisecentrum Vroege Interventie HYPE (Helping Young People Early) van GGz Centraal in dit symposium de spotlights op nieuwe perspectieven in de GGZ. Welke kansen liggen er voor meer transdiagnostisch kijken en behandelen? Welke nieuwe vraagstukken liggen er? Welke nieuwe technologieën kunnen hierbij een rol spelen? En wat vinden wetenschappers, behandelaars maar vooral ook jongeren zelf hiervan?

Meer weten over jongeren met kenmerken van borderline in een nieuw perspectief op zorg?
Kom dan  naar het jaarlijks symposium: ‘Nieuwe perspectieven op zorg’ van HYPE (Helping Young People Early) GGz Centraal.
Verschillende Nederlandse en internationale sprekers presenteren op dit symposium hun visie.
Je kunt het symposium zowel face to face in Utrecht als online volgen.

Datum en plaats

Donderdag 6 oktober van 13.00-17.30 uur.
The Colour Kitchen
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht
Nederland

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP voor psychiaters, FGzPt voor klinisch (neuro)psychologen, VSR voor verpleegkundig specialisten en SKJ voor jeugdprofessionals.

Kosten

De deelnemersprijs bedraagt voor fysieke deelname € 165,00 per persoon en voor online deelname € 115,00, welke bij inschrijving direct voldaan kan worden.

Vragen?

Voor eventuele vragen kun je terecht bij congresbureau@ggzcentraal.nl.

Programma

  • 13.00 uur: Opening door dagvoorzitter Eveline van Rijswijk, wetenschapscommunicator
  • 13.10 uur: Waar zijn we begonnen en toekomstperspectief, dr. Christel Hessels, klinisch psycholoog leidinggevende en senior onderzoeker expertisecentrum vroege interventie HYPE
  • 13.45 uur: Functionele en herstelgerichte benadering van persoonlijkheidspathologie bij adolescenten, prof. dr. Marcel van Aken, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie Universiteit Utrecht en drs. Anouk Aleva, GZ-psycholoog en promovenda HYPE
  • 14.45 uur: Pauze
  • 15.10 uur: Hoe innovatie jongeren helpt, prof. dr. Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ UMC Utrecht
  • 15.50 uur: Expert- interview prof. Andrew Chanen, hoogleraar Melbourne University, directeur Orygen Specialist Program en oprichter van HYPE in Australië
  • 16.00 uur: Zelfregie is de sleutel tot succes: is de SAM app, de Stress Autism Mate, een goed idee voor andere doelgroepen? dr. Yvette Roke, psychiater Emerhese GGz Centraal en winnaar Tenzinger Zorgverslimmer Award 2021
  • 16.40 uur: Expert- interview Aidan Wright, PhD, Associate Professor Department of Psychology, University of Pittsburgh
  • 16.50 uur: Paneldiscussie
  • 17.15 uur: Uitreiking keurmerk TOP GGz met aansluitend een borrel

Aanmelden

Aanmelden is verplicht en dat kan op deze pagina.