31 mei: verwijzersmiddag Juliana-Oord

U bent hier :Home/Agenda/31 mei: verwijzersmiddag Juliana-Oord

In 2016 is er in Juliana-Oord een start gemaakt met de samenvoeging van drie verschillende afdelingen die psychiatrie & verslaving in hun behandelaanbod hebben. Samen vormen deze afdelingen nu één expertisecentrum psychiatrie & verslaving én neuropsychiatrie (NAH).

Dit expertisecentrum hanteert de reeds gevestigde naam Juliana-Oord, maar dan wel in een nieuw jasje. Het centrum biedt diagnostiek en behandeling aan patiënten met psychiatrische stoornissen, verslavingsproblematiek en cognitieve stoornissen.
Omdat er de laatste jaren veel is veranderd, organiseren wij op donderdag 31 mei van 13.00-17.00 uur een middag voor verwijzers en ketenpartners waarin uitleg wordt gegeven over het behandelaanbod.
Wij hebben ervoor gekozen om een interactieve middag te organiseren met onder meer workshops. Ook deelt een ervaringsdeskundige zijn ervaringen.

Programma

 • 13.00 uur: inloop
 • 13.30 uur: welkom door S. in ’t Veld, hoofd bedrijfsvoering, en I. van der Schaaf, psychiater en hoofd behandelprogramma
 • 14.10 uur: introductie vervolgprogramma door L. Stolwijk, dagvoorzitter en trainer
 • 14.15 uur: workshopronde 1; thema’s zijn: verslavingsbehandeling, rehabilitatie, diagnostiek, detox en het behandelmilieu
 • 15.00 uur: pauze met demonstratie cognitieve fitness door J. Beukeboom, trainer
 • 15.30 uur: workshopronde 2 (zie hieronder voor de workshops)
 • 16.15 uur: ervaringen behandeling door G. Zomer, trainer, en W. Eijkholt, ervaringsdeskundige
 • 16.55 uur: afsluiting door dagvoorzitter, L. Stolwijk
 • 17.00 uur: drankje / hapje

Workshops
Van willen naar kunnen, door M. Ooms en A. Overbeek
Tijdens deze workshop geven wij uitleg over de verslavingsbehandeling binnen Juliana-Oord. Een onderdeel van de behandeling is cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze richt zich op het doorbreken van gedragspatronen en de daaraan gerelateerde stimuli door het vergroten van de zelfcontrole. Daarnaast besteden wij aandacht aan het signaleringplan voor zowel de verslaving als de psychiatrische stoornissen.

Ik wil rehabilitatie! door G. Zomer en L. Stolwijk
Om doelgericht naar (her)integratie te werken nemen wij als vertrekpunt de volgende kernwoorden: ‘herstelgericht’, ‘participatief’ en ‘empowerment’. De van tevoren gestelde doelen m.b.t. maatschappelijke participatie, identiteits- en competentieontwikkeling worden samen met de patiënt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De rehabilitatie is dus een individueel traject, die in een groepstraining plaatsvindt. Het doel is dat de individuele ontwikkeling, het sociale netwerk, de dagbesteding en de woonomgeving voldoende bekrachtigende elementen gaan inhouden, zodat een ‘cleane levensstijl’ intrinsiek motiverend wordt.

Diagnostiek; Wat is er aan de hand? door D. Mansens
Wat betreft diagnostiek zijn wij gespecialiseerd in het verrichten van onderzoek bij patiënten met een complexe (verslavings-) voorgeschiedenis. Vaak is er sprake van langdurig, overmatig middelengebruik, met als gevolg cognitieve schade. Het komt tevens vaak voor dat dit gecombineerd gaat met persoonlijkheids-, ontwikkelings- en stemmingsproblematiek. Dit alles wordt meegenomen in het onderzoek naar het geheugen, de aandacht, het planvermogen en soms het intelligentieniveau. Het verslag en de diagnosestelling die hier vervolgens uit voortvloeit is belangrijk om de vervolgbehandeling zo goed mogelijk op de patiënt te laten aansluiten.

Detox; het ontgiften van geest en lichaam, door B.J. Otter
Het detoxificeren en initieel abstineren van de verslaving vindt plaats door op humane wijze te ontgiften volgens de landelijke richtlijn ‘detoxificatie’. Daarbij motiveren wij patiënten om tot behandeling van de verslavingsproblematiek te komen.

Het behandelmilieu: veiligheid, structuur en samenwerking, door M. Verhoef en S. van den Berg
Thema’s die binnen het behandelmilieu centraal staan zijn:

 • Veiligheid: een veilige omgeving voor de patiënt zelf en voor anderen
 • Structuur: het invullen van de dag door middel van een vaste dagindeling en diverse programma’s
 • Samenwerken: een goede samenwerking tussen de patiënt, medepatiënten en het team

Binnen de afdelingen van Juliana-Oord worden verschillende aspecten van het behandelmilieu benadrukt, zoals benadering vanuit het behandelteam en autonomie van de patiënt. Tijdens de workshop gaan we dieper in op verschillende aspecten.

Aanmelden
Ben je collega bij GGz Centraal?
Dan kun je je aanmelden voor deze verwijzersmiddag vóór donderdag 24 mei door je in te schrijven in ‘mijn Innova’. Geef daar meteen ook aan welke workshops je in ronde 1 en 2 wilt volgen. Vol=Vol.

Bent u een verwijzer van buiten GGz Centraal?
Dan kunt u zich aanmelden voor deze verwijzersmiddag vóór donderdag 24 mei door een e-mail te sturen naar congresbureau@ggzcentraal.nl met daarin de naam van uw organisatie, uw eigen naam, én welke workshops u in ronde 1 en 2 wilt volgen.

Vragen?
Mocht je vragen hebben? Stuur dan een e-mail naar congresbureau@ggzcentraal.nl

donderdag, 26 april 2018 |Categorieën: Agenda|