Iedere eerste maandag van de maand organiseren de opleiders van GGz Centraal een refereerbijeenkomst. Jaarlijks zijn dit 9 refereerbijeenkomsten, waarmee we meer inhoudelijke uitwisseling willen bevorderen. We zoeken de verdieping op door zowel interne als externe sprekers uit te nodigen die bijvoorbeeld net een onderzoek hebben afgerond.

De refereeravonden van september, oktober en december gaan over: Therapieresistente depressie en neuromodulatie. En op 3 oktober gaan we zelfs internationaal! De refereerbijeenkomsten vinden in 2022 nog geheel online plaats.

Programma

  • 19.00 uur: Opening en welkom door dagvoorzitter
  • 19.05 uur: ‘DBS voor therapie resistente depressie’, door Martijn Figee, psychiater en directeur van het Mount Sinai interventional psychiatry program, New York
    Diepe hersenstimulatie (DBS) is een relatief nieuwe behandelvorm voor depressie en andere psychiatrische aandoeningen. Nieuw aan DBS is vooral dat we er heel gericht hersencircuits mee kunnen beïnvloeden die verband houden met specifieke psychiatrische of neurologische symptomen.
  • 20.00 uur: Pauze
  • 20.05 uur: ‘Psychotherapie bij moeilijk behandelbare depressie’, door Patricia van Oppen, hoogleraar psychotherapie in de psychiatrie Amsterdam UMC
    Welke groep mensen met een depressie wordt gezien als moeilijk behandelbaar? Welke predictoren lijken hierbij een rol te spelen? Aan de hand van verschillende meta-analyses geeft Patricia van Oppen een samenvatting over de stand van zaken over de psychotherapeutische behandeling van de moeilijk behandelbare depressies. Zij besteed specifiek aandacht aan de psychotherapeutische behandeling van de persisterende depressie, waarbij zij kort stil staat bij de Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP)’.
  • 21.00 uur: Afsluiting en einde programma

Wanneer?

Maandag 3 oktober 2022, 19.00 – 21.00 uur. Online. De link voor deelname versturen wij vrijdag 30 september naar het e-mailadres dat u opgeeft bij inschrijving.

Aanmelden

Klik hier om aan te melden!

Accreditatie

Is aangevraagd bij NVvP, FGzPt en VSR.

Over de sprekers

Martijn Figee is psychiater en directeur van het Mount Sinai interventional psychiatry program in New York. Dat richt zich op de psychiatrische toepassing en studie van neuromodulatie, in het bijzonder op diepe hersenstimulatie (DBS) en transcraniële magnetische stimulatie (TMS). Hij behaalde zijn medische graad, residency en PhD aan de Universiteit van Amsterdam.
Zijn onderzoek richt zich op de rol van belonings- en stemmingscircuits bij neuropsychiatrische stoornissen, zoals obsessief-compulsieve stoornis (OCS), depressie en de ziekte van Parkinson, en hoe deze circuits kunnen worden gemoduleerd met DBS. Hij was de pionier van de eerste toepassing van fMRI bij personen met DBS-implantaten. Hij heeft talrijke wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken over DBS voor de psychiatrie gepubliceerd. Dr. Figee streeft ernaar om DBS en andere soorten neuromodulatie te ontwikkelen als neuropsychiatrische interventies, door de effecten ervan op cross-diagnostische uitkomsten en bijbehorende neurale netwerken te onderzoeken.

Patricia van Oppen is hoogleraar psychotherapie in de psychiatrie bij Amsterdam UMC/VUmc en klinisch psycholoog/psychotherapeut bij GGZ inGeest. Zij is voorzitter van de academische werkdepressie en ook voorzitter van de opleiding tot klinisch psychotherapeut binnen GGZ inGeest.
Patricia is hoofdonderzoeker van het NOCDA-onderzoek (de Nederlandse OCS-vereniging). Haar belangrijkste interesses zijn het traject van angstsymptomen/diagnoses; specifieke instrumentvalidatie; het initiëren van nieuwe interventiestudies in de eerste en tweede lijn en de behandeling en beoordeling van obsessief-compulsieve stoornissen.