Jeroen Deenik, onderzoeker en gezondheidspsycholoog, heeft in het kader van zijn promotieonderzoek vorige week een derde artikel gepubliceerd. Twee eerdere artikelen gingen over de hoeveelheid beweging en kwaliteit van leven van mensen in de langdurige zorg. Het huidige artikel beschrijft de eerste resultaten van een binnen GGz Centraal ontwikkelde multidisciplinaire leefstijlbevorderende behandeling.

Uit het eerdere onderzoek bleek dat mensen in de langdurige zorg de dag vooral zittend/liggend doorbrengen en dat er meer nodig is dan enkel motiveren om dit te veranderen. Het recent gepubliceerde artikel is het eerste artikel dat de resultaten beschrijft van de ontwikkelde leefstijlbevorderende behandelmethode. Het hoofddoel van deze aanpak was om de vele en ernstige lichamelijke gezondheidsproblemen bij deze mensen structureel terug te dringen.

Het artikel beschrijft dat na anderhalf jaar aanzienlijke verbeteringen zichtbaar waren in fysieke activiteit, gewicht, buikomvang en bloedwaarden, vergeleken met de gebruikelijke behandeling. Een misschien wel belangrijkere bevinding is dat binnen de gebruikelijke behandeling de lichamelijke gezondheid niet verbeterde of zelfs verslechterde gedurende deze anderhalf jaar. Een duidelijk signaal voor de praktijk dat het anders moet! De ontwikkelde behandeling, waarbij samenwerking tussen het verpleegkundig team, behandelaars, teamleiders, diëtist en activiteitenbegeleiders een drijvende kracht vormde, lijkt hier een antwoord op te hebben.

leefstijl

Het is voor zover bekend internationaal namelijk de eerste aanpak die op de langere termijn zulke effecten laat zien. Het is dus mogelijk! Er is daarom internationaal ook veel aandacht voor dit artikel, dat is gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift Schizophrenia Research. Het is hier te lezen en te downloaden.

Naast bovengenoemde effecten is ook gekeken naar de effecten van de behandeling op kwaliteit van leven, functioneren en medicatiegebruik. Twee artikelen die hierover gaan zijn al ingediend voor publicatie en Jeroen hoopt dat deze later dit jaar zullen verschijnen. Omdat het op deze manier ‘omgooien’ van de behandeling de nodige voeten in de aarde heeft en het volhouden van zulke vernieuwingen niet vanzelf gaat, heeft Jeroen ook gekeken naar bevorderende belemmerende factoren bij de implementatie. Dit zal het laatste artikel voor zijn proefschrift worden en zal binnenkort worden ingediend voor publicatie.

Meer informatie over Jeroen zijn promotieonderzoek vind je hier.
Meer informatie over leefstijl binnen GGz Centraal vind je hier.