Half maart stond in de updatemail van GGz Centraal over Corona het bericht dat we ons erop moesten voorbereiden om zoveel mogelijk thuis te werken. Zowel de collega’s van de ondersteunende diensten als alle behandelaren hebben massaal aan die oproep gehoor gegeven.

In gesprek met Matthijs Jantzen, onze projectleider e-health en cliëntportaal.

“We konden met redelijk vertrouwen deze oproep doen. We hebben immers een stabiel en professioneel ICT netwerk dat gemakkelijk vanaf huis te benaderen is. En op ons netwerk hebben we talloze applicaties om online samen te werken. De belangrijkste zijn Microsoft Teams om met collega’s online te communiceren en te vergaderen. En het cliëntportaal van Karify waarmee behandelaren online kunnen chatten en videobellen met cliënten. En waar ze online behandelmodules kunnen inplannen, monitoren en bespreken. Maar we zien nog veel meer.

Maar ja… als iedereen in één keer massaal van deze diensten gebruik gaat maken, dan is het natuurlijk altijd spannend of alle systemen stabiel blijven. En minstens zo spannend is: zijn we met elkaar voldoende digitaal vaardig genoeg om optimaal van Teams en Karify gebruik te maken.

Om dat te faciliteren moesten we in hoog tempo:

 • handleidingen schrijven
 • ‘Fixit’ actualiseren
 • webinars over online werken geven
 • een interne helpdesk voor Karify opzetten

Na twee weken keihard werken mag de vlag uit! Mijn conclusie is dat we een reuze stap voorwaarts hebben gemaakt met online samenwerken en behandelen.
Er zijn tientallen webinars gegeven om effectief te werken met Microsoft Teams. En dat gebeurt inmiddels massaal. Voor 16 maart zaten we rond de 10 Teams-vergaderingen per dag nu zijn dat er dagelijks meer dan 400. Maar we zien nog veel meer.

Online behandelen via Karify
De afgelopen maanden steeg het aantal nieuwe accounts in Karify langzaam. Per week werden er gemiddeld 25 accounts aangemaakt voor behandelaren en 50 accounts voor cliënten. Maar sinds 16 maart is het aantal nieuwe Karify accounts razendsnel gegroeid. Wekelijks een groei van bijna 300 accounts voor behandelaren en rond de 1000 accounts voor cliënten:

De meest gebruikte functies van Karify zijn de chat en het videobellen. Met name het videobellen is enorm toegenomen. In twee weken tijd zitten we al rond de 50.000 videobelminuten. Terwijl deze functie daarvóór niet of nauwelijks werd gebruikt. Daarmee neemt GGz Centraal in één keer de koppositie in als we ons vergelijken met 8 andere ggz instellingen die gebruik maken van Karify.

Cliënten
Dankzij de mogelijkheden van ons cliëntportaal kunnen we in deze crisistijd – waarin veel cliënten en behandelaren noodgedwongen thuis zijn – goede zorg blijven bieden. Hoewel het voor iedereen enorm wennen is om online te werken zijn de meeste behandelaren en cliënten enthousiast over de mogelijkheden van online behandelen via ons cliëntportaal. Cliënten zijn blij dat ze niet hoeven te reizen naar één van onze locaties. En dat zij vanuit hun vertrouwde thuisomgeving contact hebben met hun behandelaar.

We hebben nog geen tijd gehad om een enquête te houden. Maar we weten uit ervaringen van andere instellingen dat een groot aantal cliënten een videobelgesprek hoger waardeert dan een face-to-face gesprek. Ik citeer even uit een interview een epa cliënt van 64:  “De gesprekken zijn in principe niet anders… Ik merk eerlijk gezegd geen verschil met een huisbezoek. Het is net alsof mijn behandelaar, tijdens het videobellen, naast mij op de bank zit… Ik ervaar het ook niet als minder persoonlijk. Je bent rustig in je eigen omgeving en je kan doen en laten wat je wilt. Ik vind dat wel prettig”

Behandelaren
Behandelaren zijn vaak in het begin vaak bezorgd over online behandelen. De vrees is dat je online niet dezelfde kwaliteit van behandeling kunt bieden als online. Uit onderzoek en recente ervaring bij collega-instellingen blijkt dat online behandeling zeer effectief is.
Er zijn vier ingrediënten die hieraan bijdragen:

 1. Plaats-tijdsonafhankelijkheid: cliënten en behandelaren kunnen op elke gewenst tijdstip en vanaf elke locatie contact met elkaar hebben. En aan de behandeling werken.
 2. Hoge contactfrequentie: online contact maakt het mogelijk het aantal korte contactmomenten flink te verhogen. Dit intensiveert en versnelt het behandeltraject.
 3. Kleine ontwikkelingsstappen: dankzij de vele korte contactmomenten zijn kleinere processtappen mogelijk. De cliënt heeft meer succeservaringen en is meer gemotiveerd.
 4. Nauwkeurige bijsturing: Vanwege de mogelijkheid om frequent feedback te geven op de online opdrachten kan goed worden bijgestuurd en is de leerervaring groter.

Ik wil hier nog aan toevoegen dat onze behandelaren dankzij de mogelijkheden van ons cliëntportaal steeds beter gefaciliteerd worden om ‘samen behandelen’ vorm te geven.

Geen tijdelijke oplossing
De initiatieven die nu bij GGz Centraal worden genomen om meer – of zelfs geheel digitaal – te gaan behandelen zijn in een versnelling gekomen. Dankzij de Corona-crisis. Maar als de stofwolken over een aantal maanden zijn opgetrokken zal blijken dat dit geen tijdelijke oplossingen waren.

De digitale transformatie is in volle gang. En … kan wel een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de belangrijkste uitdagingen van de zorg:

 • hoe houden we de zorg betaalbaar?
 • hoe komen we af van de lange wachtlijsten?
 • hoe kunnen de schaarste aan personeel opvangen?

Ik ben blij om met mijn collega’s van GGz Centraal, met de gebruikersverenigingen, met onze branchevereniging GGZ Nederland en met de betrokken leveranciers een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van een toekomstbestendig model voor de ggz.”