Binnen het onderzoek BPD YOUNG! proberen diverse onderzoekers beter te begrijpen hoe het sociaal functioneren bij jonge mensen met risico op borderline verloopt. In 2019 hebben we een subsidie toegekend gekregen van ZonMW voor een tweede onderzoek: de PRIMARY study.

Hierbij onderzoeken wij een innovatieve pre-therapie. In deze therapie bieden wij jongeren die zichzelf beschadigen vóór de wachttijd voor intake een korte interventie aan. Deze interventie is gebaseerd op ‘safety planning’.
Naast de effectiviteit van deze pretherapie-interventie, willen we hiermee ook onderzoeken of de behandeldoelen in HYPE sneller behaald worden op het moment dat zij deze (app-)interventie voorafgaand aan de behandeling hebben gehad.

Op dinsdag 15 september 2020 organiseert het Expertisecentrum voor Vroege Interventie HYPE van 13.00 – 17.00 uur het online symposium ‘Borderline bij jongeren’.

In deze online studiemiddag presenteren wij resultaten vanuit het wetenschappelijk onderzoek BPD YOUNG! en de behandeling vanuit Vroege Interventie HYPE.

Informatie en aanmelding
Kijk hier voor meer informatie over het hele programma en hoe je je kunt aanmelden.