Iedere eerste maandag van de maand organiseren de opleiders van GGz Centraal een refereerbijeenkomst. Dat zijn er 9 per jaar om inhoudelijke uitwisseling te bevorderen. We zoeken de verdieping op door zowel interne als externe sprekers uit te nodigen. Bijvoorbeeld als zij net een onderzoek hebben afgerond.

De refereeravonden van september, oktober en december gaan over: Therapieresistente depressie en neuromodulatie. De refereerbijeenkomsten vinden in 2022 nog geheel online plaats.

Wanneer?
Maandag 12 december 2022, 19.00 – 21.00 uur. Online. De link voor deelname versturen wij enkele dagen voor aanvang van het programma naar het e-mailadres dat u opgeeft bij inschrijving.

Programma
18.50 – 19.00 uur   Check-in livestream
19.00 – 21.00 uur   Programma, met lezingen van:

Esmee Verwijk, klinisch neuropsycholoog AmsterdamUMC
‘ECT-gerelateerde cognitieve bijwerkingen: diagnostiek en behandeling’

In dit referaat wordt een overzicht gegeven van de cognitieve bijwerkingen gerelateerd aan ECT. Aan bod komen thema’s als hoe kan je ze vooraf voorspellen, kan je ze voorkomen, zijn ze adequaat te meten en hoe behandel je ze?

Valentijn Holländer, psychiater Inforsa
‘Dwang-ECT: Juridische en ethische aspecten’

Psychiatrische dwangbehandeling is controversieel, niet in de laatste plaats onder psychiaters. In nog hogere mate geldt dat als elektroconvulsietherapie (ECT) onder dwang wordt uitgevoerd. Zowel de eerdere Wet BOPZ als de huidige Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvgzz) voorzien in de mogelijkheid van toepassing van ECT zonder toestemming van de patiënt. Gedwongen ECT bij een katatone patiënt die niet meer eet en drinkt, rhabdomyolyse heeft en dreigt te bezwijken, zal niet zo snel op bezwaren stuiten. Maar hoe ligt dat voor iemand die wel ernstig depressief is, maar niet psychotisch?

Accreditatie
is aangevraagd bij NVvP, FGzPt en VSR.

Aanmelden
Klik hier om aan te melden! https://www.aanmelder.nl/refbk12dec22/subscribe