In 2016 spraken wij samen met andere ggz-instellingen in ‘het Dolhuys Manifest’ de ambitie uit om in 2020 geen patiënten meer gedwongen in te sluiten in een separeerverblijf. Wij staan nog steeds achter het manifest en gingen zaken vooral anders doen. Wat is tot nu toe bereikt en wat staat nog te gebeuren? De Groene Amsterdammer en Trouw maakten een rondgang door de ggz.

Anne-Marie Schram, psychiater en voormalig directeur bij GGz Centraal en Geeske Meijer, hoofd behandelzaken Veluwe, werkten mee aan het interview. GGZ Nederland gaf in overleg met ons een reactie.