verschijnselen van korsakov

In een familie of gezin gaat vaak een lange lijdensweg vooraf aan het stellen van de definitieve diagnose Korsakov.

Het is meestal een periode waarin de patiënt te veel alcohol gebruikt (vaak buiten het gezichtsveld van de familie). De normale gang van zaken in gezin of familie wordt na verloop van tijd ernstig ontregeld. Afspraken maken met de patiënt wordt moeilijker. Financieel wanbeleid is vaak ook een aanleiding tot meningsverschillen.

De kennissenkring wordt steeds kleiner. Mogelijk is er zelfs al verlies van een baan aan vooraf gegaan. Vaak is er onenigheid in gezin of familie over de ernst en de gevolgen van het drinken. Altijd is er weer de hoop dat het ooit beter zal gaan en dat de patiënt zal stoppen met drinken.

Omdat de intelligentie lang in tact blijft, is het vaak moeilijk een definitieve diagnose te stellen. De patiënt lijkt redelijk te kunnen praten en weet meestal zijn tekorten goed te verbergen. Pas wanneer alle sociale normen worden losgelaten en de patiënt geen kans meer ziet de sociale façade in stand te houden, blijkt hoe ernstig de patiënt er aan toe is.

Het syndroom van Korsakov is geen progressieve ziekte. Wanneer gestopt wordt met drinken en de voedingstoestand wordt verbeterd kunnen de stoornissen stabiel blijven of zelf verbeteren. Genezing is echter niet mogelijk. Hersencellen herstellen niet en worden ook niet opnieuw gemaakt.

Bij veel patiënten blijft daarbij een zekere drankzucht bestaan waardoor terugval naar drankmisbruik vaak langdurig aanwezig blijft.