Zon & Schild is sinds 1930 in gebruik als instellingsterrein voor de geestelijke gezondheidszorg. De laatste jaren heeft GGz Centraal te maken met grote veranderingen in de zorg.

De zorg wordt anders gefinancierd, vindt steeds meer plaats in de woonomgeving van de cliënt en minder in klinieken op instellingsterreinen als Zon & Schild. Hierdoor heeft GGz Centraal nu meer gebouwen in bezit dan nodig is. Daarnaast is een aantal gebouwen verouderd en niet meer ‘geschikt’ als zorglocatie. Met het oog op de toekomst van de zorg aan onze cliënten èn de toekomst van Zon & Schild gaan we delen van het terrein herontwikkelen. Daarbij gaat het accent de komende jaren verschuiven van zorg naar andere functies zoals wonen en nieuwe economische bedrijvigheid.

Voor de herstructurering van het Zon & Schild terrein is een toekomstvisie opgesteld. Uitgangspunt is dat er indeling in vier zones komt. Het gebied rond en achter Hebron bestemmen we voor de zorg, het Ensemble (historische hart met de monumenten) voor wonen en het gebied achter de IJsselberch krijgt eveneens een woonbestemming, waarbij de nadruk ligt op ecologie en natuurwaarden (Natuurzone). Als vierde zone zijn de bossen benoemd.

Bekijk Zon & Schild vanuit de lucht (situatie mei 2018)

De bestaande en nieuwe zorgfuncties concentreren we op het meest westelijke deel van het terrein, met onder meer Hebron, Kastanjehof, De Voorde en Gildenhof). Het gebouw Hebron gaan we herbestemmen en gaat onder andere de kantoorfuncties van GGz Centraal en algemene cliëntenvoorzieningen herbergen. Verder zijn er mogelijkheden voor nieuwbouw voor zorgfuncties, zorgwoningen of sociale woningbouw ten behoeve van onder meer (ex)cliënten. De Veste bevindt zich op de grens van het gebied en kan eventueel nog ingezet worden voor therapiefuncties.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

GGz Centraal
de heer Hans Hoepel, directeur vastgoedontwikkeling GGz Centraal
h.hoepel@ggzcentraal.nl

Gemeente Amersfoort
de heer B. de Brouwer, projectmanager gemeente Amersfoort
b.debrouwer@amersfoort.nl

De planning ziet er globaal als volgt uit:

Ruimtelijk kader
In 2018 is het Ruimtelijk Kader voor de herontwikkeling van Zon & Schild opgesteld. Naar verwachting zal dit kader in de eerste helft van 2019 vastgesteld worden.

Voor de volgende fase wordt t.z.t. nog een planning opgesteld.

GGz Centraal vindt het belangrijk om een plan te realiseren waarvoor draagvlak bestaat. Daarom is de mening van medewerkers, cliëntenraden, stakeholders, politici, omwonenden etc belangrijk.

De eerste contouren van het Masterplan zijn  gepresenteerd aan bewoners, cliënten en familieraden en omwonenden. Regelmatig zullen informatie bijeenkomsten volgen.

Documenten en links over de herontwikkeling voor u op een rij.

Gemeente

  • website
  • Facebook
  • Twitter