actuele resultaten

Met passie op zoek naar de juiste match

Carolien woonde ruim 5 jaar in beschermd wonen Barneveld en was een vaste klant van de opname-afdeling. Afgelopen herfst  verhuisde zij naar een eigen woning in de stad. Tijdens een (afscheids)drankje in de stad stelden wij haar de vraag wat het meest heeft bijgedragen aan haar herstel.
Lees hier het hele verhaal. 

Leefstijl-bevorderende behandeling in de langdurige zorg: (inter)nationaal voorop!

In 2013 startte op de afdelingen voor langdurige zorg op Zon & Schild een innovatief project om meer inzicht te verkrijgen in (het bevorderen van) beweging en leefstijl. Inmiddels is de ontwikkelde aanpak een succes en is GGz Centraal hiermee (inter)nationaal een van de voorlopers. 
Lees hier het hele verhaal

HYPE: jongere met borderline in vroeg stadium behandelen

In het voorjaar van 2016 is HYPE, Helping Young People Early, geïntroduceerd vanuit Australië in Nederland door Christel Hessels, p-opleider bij GGz Centraal. Fornhese biedt HYPE aan in samenwerking met Youké jeugd- en opvoedhulp.
Lees hier het hele verhaal.

enthousiaste professionals bieden zorg aan asielzoekers

Sinds 1 september 2016 heeft GGz Centraal een asielzoekersprogramma waar twaalf enthousiaste professionals zorg bieden aan asielzoekers van verschillende asielzoekerscentra (AZC): Luttelgeest, Dronten, Zeewolde, Harderwijk, Zeist, Amersfoort en Leersum. In totaal verblijven er ruim 3400 asielzoekers verspreid over deze centra. Onderzoek heeft aangetoond dat vluchtelingen een hoog risico op gezondheidsproblemen hebben. Zelfs twee keer zo hoog als gemiddeld in Nederland.
Lees hier meer over de aanpak van GGz Centraal.

een broos evenwicht: themanummer

Als je een ernstige psychiatrische aandoening hebt, wat is er dan nodig om toch de regie over je eigen leven te houden? Daar gaat het over in dit themanummer. Allereerst laten we cliënten aan het woord; zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Natasha Rotensen laat zien dat het behouden van evenwicht soms in ogenschijnlijk kleine dingen zit. Dick Pomp en Koos de Boed vertellen over hun eigen herstel én over hoe zij zich nu hard maken voor het ontwikkelen en implementeren van herstelondersteuning in GGz Centraal.
Lees het themanummer.

door dans uit je isolement

Na het zien van een dansvoorstelling door ouderen uit het St. Pieters en Bloklands gasthuis raakte Els Bernink, fysiotherapeut, enthousiast door de indrukwekkende voorstelling. Zij benaderde ‘Scholen in de Kunst’ in Amersfoort of zij ook zo'n project binnen GGz Centraal wilden verzorgen. Zo ging het balletje rollen en in februari was een dansvoorstelling door patiënten van Eikenstaete en Berkenrode een feit.  
Lees hier het hele verhaal.

als het middel erger is dan de kwaal… polikliniek bijwerkingen

Voor veel cliënten is wel of niet medicijnen gebruiken een lastig dilemma. Ze hebben te maken met de werking maar ook met – soms  nare – bijwerkingen. Hoe kunnen we deze tegengaan? Op deze vraag geeft de polikliniek bijwerkingen antwoord.
Lees hier het hele verhaal.

goede training helpt hulpverlener in het omgaan met suïcidaal gedrag

In 2015 is vanuit de raad van bestuur de opdracht gegeven om een project op te zetten om de ‘multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ te implementeren binnen GGz Centraal, door middel van deskundigheidsbevordering. Op deze manier willen we bereiken dat door het optimaliseren van kennis en deskundigheid omtrent suïcidaal gedrag, suïcides voorkomen kunnen gaan worden. 
Lees hier het hele verhaal.

diagnostiek en vroege interventie Eemland: snel, wendbaar en dichtbij

Het diagnostiek en vroege interventieteam (DVI-team) werkt sinds een jaar vanuit de locatie aan de Westsingel in Amersfoort. Er komen vooral jongeren met een eerste psychose of randpsychotische klachten, vaak in crisis. Het DVI-team onderzoekt wat er schuil gaat achter de psychotische ontregeling. 
Lees hier het hele verhaal.

‘crisisteam’ kind en jeugd: veel kennis in huis!

Het team ‘spoedeisend & complex’ van Fornhese is beschikbaar voor verwijzers met ingewikkelde vragen. Het team heeft langdurig specialistische kennis in huis en kan snel en flexibel inspringen op vragen. Dit werkt naar tevredenheid. Verwijzers hoeven geen eindeloze zoektocht af te leggen met de patiënt. Soms is meekijken en meedenken al voldoende.
Lees hier het hele verhaal.

ervaringen in toegewijde zorg: jubileum palliatieve unit

Vijf jaar geleden opende in de regio Eemland, locatie Zon & Schild, de palliatieve unit, als eerste een specialistische palliatieve afdeling in de ggz in Nederland. In die vijf jaar is veel ervaring opgedaan. Collega’s uit het hele land en ook uit België kwamen regelmatig een kijkje nemen. Op het jubileumcongres werden de ervaringen gedeeld.
Lees hier het hele verhaal.

leefstijl, herstel en zingeving met elkaar in verbinding: het geheim van de schelp

GGZ Centraal Veluwe & Veluwe Vallei organiseerde in september 2016 de pelgrimsreis ‘Het geheim van de Schelp’. Met 30 cliënten op weg naar Santiago de Compostella, de ‘Camino’. Op 11 september vertrokken zij met de bus naar Burgos, Noord-Spanje. Een vrachtwagen met 30 tenten en veel andere spullen reed achter de bus aan. Veertien dagen lopen en fietsen op de eeuwenoude Camino! Dat vraagt training.
Lees hier het hele verhaal.

samenwerking: sleutel tot goede jeugdzorg

Tijdens de onlangs gehouden netwerkconferentie,georganiseerd door Fornhese (specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie) stond ontmoeting centraal. De zaal was gevuld met vertegenwoordigers van het brede werkveld jeugdzorg uit alle regio’s van GGz Centraal. Iedereen heeft te maken met  de transformatie, we zijn pioniers en moeten allemaal veranderen maar hoe doen we dat. De vraag tijdens de conferentie was vooral: hoe doen we dat samen en met welk resultaat? In het netwerk de behandeling samen ontwikkelen en vorm gaan geven.
Lees hier het hele verhaal.

IHT aan de voordeur: ‘crisisbehandeling 2.0’

Behandeling 2.0: niet alleen bij mensen thuis aan de deur, maar ook aan de voordeur van de ggz-kliniek om opname te voorkomen! Hierbij gaat het vooral om het snel inzetten van ambulante zorg bij patiënten in crisis voor een korte periode in plaats van een opname. IHT wordt dus opnamevoorkomend / verkortend ingezet bij mensen met een opname-indicatie. 
Lees hier hele verhaal.

opleiden doe je met z’n allen ... het raakt iedereen!

Dat het opleiden van professionals binnen GGz Centraal een jarenlange traditie kent en echt een speerpunt is, heeft Christel Hessels, P-opleider GGz Centraal, in de afgelopen periode aan den lijve ondervonden.
Lees hier het hele verhaal. 

 

Zorggroep biedt 16 (ex)ggz-cliënten een thuis

Eind april droeg GGz Centraal de zorg voor 14 cliënten over aan de Zorggroep Noordwest-Veluwe. In juni stonden beide organisaties stil bij de kroon op het werk van hun nieuwe, bijzondere samenwerking: de feestelijk ‘opening’ van Woonzorgcentrum De Oosterhoorn, unit Bomen van de Zorggroep was een feit! 
Lees hier het hele verhaal.

 

moreel beraad leeft binnen GGz Centraal

Reflecteren op de zorg die we bieden en de manier waarop we die organiseren is een groot goed binnen GGz Centraal. Belangrijk middel daartoe is het ‘moreel beraad’. Hierbij wordt op een methodische manier een morele kwestie of een dilemma uitgediept. Er wordt tijd genomen voor bezinning op de waarden en normen die ons leiden bij de soms lastige beslissingen in het dagelijkse werk. Het is niet altijd zo maar duidelijk wat het goede is om te doen. De keuze voor het één heeft dan nadelige gevolgen voor het ander. Niet alleen helpt moreel beraad om helderheid te krijgen over wat ons ter harte gaat, maar ook kunnen er nieuwe handelingsperspectieven naar voren komen. 
Lees hier het hele verhaal.

maatschappelijke psychiatrie is pionieren en netwerken

In de afgelopen jaren hebben veel hulpverleners van GGz Centraal ‘de terreinen/bossen’ verlaten om te samen met andere gezondheidszorgwerkers invulling te geven aan de participatiesamenleving. Naast uiteenlopende uitdagingen heeft dit geleid tot nieuwe inzichten hoe invulling te geven aan psychiatrie dichtbij. Aan het woord Cees van Houten, psychiater en Ruud van Nus, behandelaar van het FACTteam Soest, Baarn & Soesterberg.
Lees hier het hele verhaal.

tour: wegwijs op Zon & Schild

Sinds september 2015 zijn wij bezig met een doorstart van het project: ‘Wegwijs op Zon & Schild’. Deze unieke tour is bedoeld voor iedereen die zelf ook wel eens ‘de weg kwijt’ is op het prachtige terrein van Zon & Schild. Het is een unieke kans om bijgepraat worden over wat in al die verschillende gebouwen gebeurt en wat hier verder te beleven valt. Iedereen die ‘nieuw’ is of gewoon belangstellend, is van harte welkom voor een tour over onze prachtige locatie.
Lees hier het hele verhaal.

 

Meer weten over 'resultaten vertellen'?

Wilt u meer weten over 'resultaten vertellen' bij GGz Centraal? 
Lees dan hier al onze verhalen die reeds gepubliceerd zijn
Of stuur een e-mail naar: resultatenvertellen@ggzcentraal.nl